Príznaky pri poruchách srdcového rytmu

Poruchy srdcového rytmu môžu byť asymptomatické alebo ich môžu sprevá­dzať:

 1. palpitácie, ktoré sa vyskytujú pri pravidelnom alebo pri nepravidelnom rytme srdca, zrýchlenej, normálnej alebo pri pomalej frekvencii srdca,
 2. intermitentné dyspnoe,
 3. intermitentná bolesť alebo nepríjemný pocit na hrudníku,
 4. polyúria v záchvate tachykardie („urina spastica“),
 5. intermitentné závraty, pocit neistoty, rozmazané videnie, porušenie slucho­vej percepcie alebo slabosť,
 6. mrákotné stavy bez straty vedomia,
 7. synkopa s generalizovanými kŕčmi a často s inkontinenciou moču a stolice,
 8. nevysvetlená náhodná trauma.

Pri fyzikálnom vyšetrení sa zistia:

 1. príznaky svedčiace priamo o poruche srdcového rytmu, ako je rýchla, pomalá alebo nepravidelná činnosť srdca,
 2. príznaky, ktoré nepriamo svedčia o poruche srdcového rytmu, ako napr. príznaky zlyhania srdca, hypotenzia, šok alebo prechodné zastavenie cirkulácie,
 3. príznaky svedčiace o artériovej embolizácii vrátane náhlej ložiskovej nervovej symptomatológie, ktorá môže byť priamym dôsledkom poruchy srdcového rytmu.

Mnohé z týchto symptómov nemajú špecifický charakter a navyše u pacientov s arytmiami môžu byť náhodné. Dôkaz príčiny týchto symptómov je možný len pomocou elektrokardiografickej dokumentácie poruchy srdcového rytmu, ktorá je v zhode s klinickými príznakmi. Synkopa je jedným z najzávažnejších príznakov, zvyčajne je prejavom malígnej poruchy srdcového rytmu, spôsobujúcej dočasné zastavenie cirkulácie.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *