Prúdenie krvi v žilách

Krv tečie smerom od vyššieho tlaku k nižšiemu. Na žilovom konci vlásočníc, teda na mieste, kde vznikajú žily, je tlak asi 7-10 Torr. Práve spomínaný tlak, ktorý nazývame ,,silou od chrbta“ (vis a tergo), má dopraviť krv do srdca. krv-v-zilachV niektorých oblastiach, ktoré sú uložené vyššie, nad srdcom, je táto sila dostatočná a krv sa ľahko dostane do pravej predsiene. V iných oblastiach tela, ktoré ležia hlboko pod srdcom, napríklad v brušnej dutine, y dolných končatinách, nestačí sila 7-10 Torr prekonať ani odpor tlaku hydrostatického stĺpca krvi. Preto sa pri doprave krvi zo spodných častí tela do srdca uplatňujú aj ďalšie faktory.

Najmä žily na dolných končatinách aj v oblasti konečníka majú chlopne. Tie rozdeľujú vysoký stĺpec krvi na menšie časti a dovo­ľujú iba jednosmerné prúdenie, t. j. smerom k srdcu. Tlakové zme­ny v brušnej a hrudníkovej dutine, ktoré sa uplatňujú pri dý­chaní, napomáhajú pohyb venóznej krvi; Pri každom vdychu sa krvný tlak v dutine hrudníka zníži a krv prichádza do veľkých žíl najmä z brušnej dutiny, kde sa tlak pri vdychu súčasne zvýši Pri výdychu sa tlak v brušnej dutine zníži, a preto krv z dolných končatín prúdi nahor, Rytmické pohyby hrudníka a brušnej steny, ako aj striedanie tlakov v dutine hrudníkovej a brušnej umožňujú prúdenie venóznej krvi k srdcu.

Priaznivo tu pôsobí aj činnosť srdca najmä tým, že pri systole sa hranica medzi predsieňou a komorou pohybuje k hrotu srdca a opačne. Vykonáva pohyby piesta, čím sa nasáva krv zo žíl do srdca. Preto poranenie žíl v blízkosti srdca je spojené s nebezpečenstvom vniknutia vzduchu do žily (vzduchová embólia).

Je zaujímavé, že žily v oblasti brucha majú oveľa vyvinutejšiu pozdĺžnu svalovinu v stene strednej vrstvy ako žily iných oblastí, napríklad končatín, hrudníka alebo krku. Dokázalo sa, že brušné žily vykonávajú pravidelné rytmické pohyby, ktoré napomáhajú prechod krvi z brušnej dutiny do hrudníka a k srdcu. Vidíme, že žily nie sú len pasívnymi rúrkami, ktoré privádzajú krv smerom k srdcu, ale sa priamo na preprave krvi aktívne zúčastňujú, a tak zasahujú do regulovania cirkulácie.

Treba si uvedomiť, že žilové riečište ako celok je niekoľkokrát väčšie ako riečište tepnové. Preto aj nepatrné zmeny v lúmene (svetlosti) žíl podstatne zasiahnu do distribúcie krvi, resp. do re­gulovania celej cirkulácie. Žily prebiehajú spoločne s tepnami. Pulzácia tepien sa prenáša na jemné steny žíl, čím sa tiež vytláča krv smerom k srdcu, lebo žilové chlopne iný smer nepripustia. Napokon prúdenie krvi v žilách priaznivo ovplyvňuje aj pohyb svalov dolných končatín.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *