Rakovina hrubého čreva

Karcinóm hrubého čreva (carcinoma colonis et recti) je u mužov aj žien druhá najčastejšia lokalizácia karcinómu. Najviac sa vyskytuje medzi 50. a 70. rokom života, okrem chorých s polypózou a zápalovou chorobou hrubého čreva.

Etiológia a patologická anatómia: Príčina choroby nie je známa. Prekancerózny charakter majú adenómy, najmä familiárna polypóza, vyše 10 rokov trvajúca ulcerózna kolitída, v menšej miere Crohnova choroba hrubého čreva.

Z celkového počtu karcinómov hrubého čreva je 15 % na slepom čreve a výstupnej časti, 10 % na priečnej časti a 75 % na zostupnej časti, esovitej časti a konečníku. Okolo polovice všetkých karcinómov hrubého čreva je v dosahu rektoskopu. Asi 3—5 % chorých má dvojitý (alebo viacnásobný) výskyt primárneho karcinómu hrubého čreva. Histologický zväčša ide o adenokarcinóm.

Výhľady chorých na 5-ročné prežitie po chirurgickej resekcii sú pri ohraničení nádoru na črevnú stenu vyše 95 %, rozšírení na mokvavku a okružový tuk 80 %, zavlečeninách v miazgových uzlinách 40 %, pri ďalekých metastázach (pečeň, pľúca, kosti, mozog) klesajú na nulu.

Symptomatológia: Príznaky choroby sú necharakteristické a zjavujú sa neskoro. Pri prvom vyšetrení sa často nájde rozrastený nádor.

Z hľadiska príznakov je vhodné rozdeliť karcinómy hrubého čreva na karcinómy pravého a ľavého hrubého čreva. Karcinómy slepého čreva a výstupnej časti sú často klinicky nemé, pretože nezatvárajú lúmen a nezapríčiňujú melénu. Karcinómy rektosigmoidea zapríčiňujú často obštrukciu alebo krvácanie, preto skôr privedú chorého k lekárovi.

Hlavné príznaky karcinómu hrubého čreva sú:

  1. zmeny vo vyprázdňovaní stolice, často pri zasiahnutí ľavého hrubého čreva. Prejavujú sa ako hnačka, zapečenie alebo sa hnačka so zapečením striedajú. Pripája sa pocit neúplného vyprázdnenia so silením (tenezmus);
  2. krvácanie z konečníka – pri karcinóme ľavého hrubého čreva si u 70 % chorých, kým pri pravostrannom postihnutí u 25 % chorých. Rektálne krvácanie sa bez vyšetrenia nikdy nemá zvádzať na hemoroidy alebo análnu fisúru, najmä u starších osôb;
  3. bolesť, najmä podbrušná. Pri karcinóme pravého hrubého čreva býva tupá, hlodavá, alebo je pravá časť brucha citlivá. Bolesť v ľavom hrubom čreve súvisí s rozličným stupňom črevnej obštrukcie nádorom. Akútna obštrukcia (zátvor) býva najmä pri karcinóme esovitej časti. Nádor v tejto lokalizácii dakedy zapríčiňuje prederavenie a peritonitídu;
  4. málokrvnosť, často pri karcinóme pravého hrubého čreva. Je posthemoragického typu a manifestuje sa slabosťou alebo unaviteľnosťou a dýchavicou.

Dyspepsia, nechuť do jedenia, zníženie hmotnosti a celkové upadnutie svedčia o pokročilom ochorení.

Na možnosť karcinómu hrubého čreva treba myslieť pri recidivujúcej horúčke bez miestnych príznakov (nekrotický proces, peritumorový absces).

Karcinóm hrubého čreva môže zapríčiniť najmä tieto komplikácie: prederave­nie čreva s akútnou peritonitídou, opuzdrené prederavenie so zápalovým nádorom, veľké krvácanie z nahlodanej cievy, obštrukciu, invagináciu alebo volvulus čreva s následným ileom, fistulu medzi hrubým črevom a panvovými orgánmi.

Diagnóza: Každý príznak pochádzajúci z hrubého čreva môže byť prejavom karcinómu a vyžaduje riadne vyšetrenie. Včasná diagnóza umožňuje vyliečenie karcinómu hrubého čreva.

Vyšetrenie skrytej krvi v stolici je účinná a nenáročná vyhľadávacia metóda. Väčšina malignych nádorov hrubého čreva po troche krváca skôr, ako zapríčiňuje klinické príznaky.

Z fyzikálnych vyšetrení je najdôležitejšie prehmatanie konečníka prstom. Zachytí sa ním asi polovica nádorov na konečníku. Indagáciu neslobodno zanedbať ani u jedného pacienta s dlhšie trvajúcimi brušnými ťažkosťami.

Fyzikálny nález býva inak chudobný. Hmatateľný odpor sa zisťuj e asi u polovice chorých s karcinómom pravého hrubého čreva. Pri črevnej obštrukcii vidno cez tenšiu brušnú stenu stenózovú peristaltiku. O zavlečeninách svedčí zistenie zväčšenej pečene, žltačky a ascitu.

Každého chorého treba vyšetriť rektoskopicky a irigoskopicky. Rektoskopia je nezastupiteľná pri nádoroch konečníka, ktoré môžu uniknúť kontrastnému rtg vyšetreniu. Podozrivé rtg zmeny povyše dosahu rektoskopu sú indikáciou na kolonoskopické a bioptické vyšetrenie.

Laboratórne vyšetrenia majú iba pomocný význam. Sideropenická málokrvnosť býva u vyše polovice chorých s pravostranným karcinómom hrubého čreva. Pri pečeňových zavlečeninách je zvýšená alkalická fosfatáza (aj bez hyperbilirubinémie). Karcinoembryonálny antigén nie je špecifický pre karcinóm hrubého čreva. Vyšetrenie je osožné pri pooperačnej kontrole chorých. Návrat hodnôt na normál označuje úplné odstránenie nádoru, pretrvávanie alebo zvyšovanie hodnôt svedčí o zvyškovom nádore alebo metastázach.

Diferenciálna dignóza karcinómu hrubého čreva zahŕňa takmer všetky choroby hrubého čreva.

Terapia je operačná. Karcinóm hrubého čreva má zo všetkých zhubných nádorov tráviacich ústrojov najlepšie výsledky po operačnej liečbe. Priaznivo účinkuje aj paliatívna resekcia pri zjavných zavlečeninách.

Celkové 5-ročné prežívanie všetkých chorých po resekcii karcinómu hrubého čreva je asi 50 %. Chirurgické vyliečenie je možné iba pri ohraničení rastu na črevnú stenu. Metastatické ochorenie sa u necelej štvrtiny chorých prechodne zlepší chemoterapiou 5-fluorouracilom a inými liekmi.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *