Rakovina pažeráka

Rakovina pažeráka (carcinoma oesophagi) častejšie postihuje mužov a najčas­tejšie sa vyskytuje po 70. roku, hoci ochorejú naň aj mladší. Predisponujúce činitele sú najmä alkoholizmus a fajčenie. Okrem nich aj nitrozamíny potravy, jazvové zúženiny po poleptaniach, refluxová choroba, Plummerov-Vinsonov syndróm (dysfágia s glositídou, sideropenickou anémiou a atrofiou faryngu), achalázia, Barrettov pažerák.

Histologický ide vo veľkej väčšine o skvamózne karcinómy, v oblasti kardie aj o adenokarcinómy. Nádor sa najčastejšie lokalizuje v strednej tretine orgánu, zriedkavejšie v spodnej a najzriedkavejšie vo vrchnej tretine. Začiatok procesu býva dlho skrytý, kým nádorová infiltrácia nezachváti všetky vrstvy steny a neprerastie aj na susedné útvary.

Symptomatológia: Hlavný príznak choroby je dysfágia, sprvu aj prechodná, časom neúprosne narastajúca. Najskôr ju vyvolávajú tuhé hlty, neskôr aj tekutiny, až napokon sa nedajú prehltnúť ani vlastné sliny.

Hrudníková bolesť je neskorý príznak, keď sa nádor rozrástol do periezofágových tkanív. Nechuť do jedenia a dysfágia zapríčiňujú kachexiu (vycivenosť). Nádor krváca pomaly, výnimočne aj prudko. Nadýchnutím obsahu pažeráka pri obštrukcii alebo pri tracheoezofágovej píšťale môže vzniknúť pneumónia, zriedkavo aj pľúcny absces (zbieranina). Zachvátenie návratného nervu vyvoláva chripenie až bezhlasosť. Zavlečeniny sa prejavia napr. zväčšenými nadkľúčnymi uzlinami alebo hepatomegáliou.

Diagnóza: Choroba sa zvyčajne diagnostikuje neskoro. Vyše polovice chorých má v čase diagnózy inoperabilný nádor. Preto si zaslúži veľkú pozornosť každá pretrvávajúca porucha prehĺtania a prípadný pokles hmotnosti. Ezofagoskopické vyšetrenie lepšie umožňuje zachytiť včasné štádiá ako rtg vyšetrenie. Pri negatívnom výsledku vyšetrenia a ďalšom trvaní ťažkostí treba chorého pozorovať a opakovať endoskopické vyšetrenie. Endoskopia sa kombinuje s biopsiou a zoškrabaním (abráziou) na cytológiu.

Terapia: Pri inak zdravotne vyhovujúcej situácii sa operácia indikuje, ak je resekovateľný karcinóm v spodnej tretine pažeráka. V ostatných prípadoch je metódou voľby liečenie ožiarením (plochobunkové karcinómy sú napospol rádio- senzitívne). Priechodnosť pažeráka pri inoperabilných nádoroch sa zachová intubáciou orgánu (osadenie protézy).

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *