Rakovina pľúc a metastázy

Metastázy do pľúc vznikajú približne v 30 % všetkých malígnych ochorení. Z extrapulmonálnych malígnych nádorov prerastá do pľúc a pleury najčastejšie karcinóm prsníka. Z ostatných orgánov často zachvacujú pľúca malígne nádory štítnej žľazy, týmusu a iné nádory mediastína, ako aj karcinóm ezofágu. Najčastejšie metastazujú do pľúc sarkómy kostí, malígna struma, karcinóm prsníka, testikulárne nádory, nádory obličiek a nadobličiek, karcinóm prostaty a nádory z oblasti nosohltana. Menej často metastazujú do pľúc karcinómy maternice, ovária a čriev. Pľúcne metastázy sa vyskytujú zvyčajne ako viacnásobné, zriedkavejšie solitárne.

Symptomatológia a diagnóza: Príznaky metastáz do pľúc v pokročilom štádiu sú podobné ako pri bronchogénnom karcinóme; komplikácie bývajú však oveľa zriedkavejšie. Najčastejší rtg nález pri metastatických malígnych nádoroch je jedno alebo viac dobre ohraničených ložísk s priemerom od 3 mm do 6 cm. Ložiská sú v 75 % viacnásobné.

Terapia a prognóza: Solitárne pľúcne metastázy, niekedy aj viacnásobné, lokalizované buď v pravých, alebo v ľavých pľúcach, sa resekujú. Predtým však treba radikálne odstrániť primárny nádor. Prežitie býva 2-18 rokov.

  • Primárne malígne nádory pleury mezotelióm pleury

Mezotelióm pleury je difúzny malígny nádor, takmer vždy spojený s rozsiahlym, silne hemoragickým výpotkom.

Epidemiológia: Nádor sa vyskytuje častejšie u mužov vo vyššom veku, ktorí boli vystavení 20-ročnej alebo dlhšej inhalácii azbestového prachu. Na vznik nádoru však pravdepodobne stačí aj menšie množstvo azbestového prachu sústavne vdychovaného z ovzdušia.

Symptomatológia a diagnóza: Spočiatku je nádor asymptomatický, neskôr sa zjavujú pichavé bolesti na postihnutej strane, spojené s miernym kašľom. Niekedy sú zvýšené teploty až horúčky. Nakoniec sa pripojí dýchavica vyvolaná zväčšovaním nádoru a pribúdaním výpotku. Rontgenograficky sa zistí zhrubnutie široko nasadajúce na pleuru vo forme sýteho zatienenia, ktoré pripomína obraz parietálnej pachypleuritídy. Do popredia však zavčasu pristupuje tvorba výpotku, takže na snímke vidno iba výpotok a nádor je skrytý za ním. Diagnóza sa potvrdí zväčša punkciou výpotku alebo nádoru. Výpotok okrem nádorových buniek obsahuje hyaluronidázu, ktorá sa dá dokázať biochemický. Diferenciálnodiagnosticky treba odlíšiť najmä bronchogénny karcinóm, fibrosarkóm a embryonálny karcinóm.

Terapia a prognóza: Terapeutické možnosti sú malé, zväčša paliatívne: instilovanie cytostatík alebo rádioaktívneho zlata do interpleurálneho priestoru. Výsledky sú minimálne a prognóza infaustná.

  • Metastázové pleurálne nádory pri bronchogénnom karcinóme

Tieto nádory sa zjavujú vo forme pleurálnej karcinózy, ktorá vyvoláva obyčajne malígny pleurálny výpotok a vyskytuje sa pri periférnych, ale aj centrálne uložených bronchogénnych karcinómoch.

Symptomatológia a diagnóza: Bronchogénny karcinóm, ako aj pleurálne výpotky pri bronchogénnom karcinóme zostávajú dlho bez príznakov. Príznaky choroby sa zvyčajne zjavia vtedy, keď výpotok spôsobí pretlačenie mediastína, čím vyvolá dyspnoe. Výpotok a zväčša aj bronchogénny karcinóm sa zistia róntgenom, ako aj metastázy v hílových a mediastinálnych uzlinách. Diagnózu potvrdí cytologický nález nádorových buniek vo výpotku alebo biopsia pleury.

Terapia a prognóza: Pri metastáze bronchogénneho karcinómu do pleury je chirurgická liečba kontraindikovaná a neúspešná je aj liečba žiarením. Lokálne sa podávajú cytostatiká (TS-160) a rádioaktívne substancie.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *