Reč – vývoj reči u detí

Vývoj reči u dieťaťa sa začína od narodenia vytváraním základných spojov v jeho mozgu. Novorodenci a malé dojčatá iba kričia. 2-mesačné dojčatá vydávajú slabé hrdelné zvuky, v troch mesiacoch už mrmlú. V 4. – 5. mesiaci dieťa začína opakovať niektoré slabiky, najmä široké ma, ba, ta, alebo iné zvuky. Vytváraním týchto slabík sa dieťa baví, pričom si ešte neuvedomuje, že napr. spojením slabík ma-ma niekoho menuje. recOkolo 6.-9. mesiaca začína rozumieť určitým výzvam – robí ťap, ťap, ukazuje, aké je veľké, posadí sa na „rozkaz“ a pod. Od 8. mesiaca do 1. roka začne opakovať jednoduché slová na­podobňuje. V 1. roku začne samostatne tvoriť prvé slová, už vie, čo ktoré slovo znamená. Jeden a pol ročné dieťa už tvorí aj jednoduché vety. Každé dieťa začína hovoriť v inom veku a práve v prvých dvoch-troch rokoch sú medzi jednotlivými deťmi veľké rozdiely vo vývoji reči. Keď však zbadáme, že dieťa okolo 1. roka nám nerozumie, nevie, čo od neho chceme, a po roku nepoužíva jednotlivé slová, upozorníme na to lekára.

Oneskorenie vývoja reči môže mať rozličné príčiny. Najčastejšie ide o jednoduché oneskorenie vo vývoji reči, keď dieťa všetko rozu­mie, robí všetko, čo od neho chceme, ale nehovorí, príp. na doro­zumenie sa s okolím používa len veľmi málo slov. Tento stav sa upra­ví väčšinou po troch rokoch.

Ďalšou príčinou tejto úchylky môže byť poškodenie mozgu počas pôrodu, príp. vrodené poškodenie mozgu, ďalej poškodenie sluchu a ojedinele aj poškodenie hlasových orgánov. Na vývoj reči môžu i nepriaznivo vplývať opakované alebo ťažké ochorenia, najmä keď sa dieťa dlhý čas liečilo v nemocnici. Oneskorenie pozorujeme aj u detí, ktoré sa nemôžu citovo primknúť k určitej osobe (detské domovy). ‘Takisto aj nerovnomerný duševný vývoj alebo poruchy v duševnom živote dieťaťa sa môžu prejaviť týmto spôsobom.

Každé takto postihnuté dieťa musí vyšetriť tak detský, ako aj od­borný lekár. Treba posúdiť jeho celkový telesný stav, inteligenciu, vyšetriť sluchový orgán a kvalitu sluchu, ako aj ústnu dutinu a hla­sivky.

Liečenie a výchova detí s oneskoreným vývojom reči závisí od prí­čin. Pri výchove dieťaťa s jednoduchým oneskorením reči dbáme na to, aby mohlo čo najviac rozprávať v prirodzených situáciách – pri hre, riekankách, jednoduchých pesničkách ap. Pri učení ho nikdy nenútime hovoriť na rozkaz. Stráca tak nielen záujem o rozprávanie, ale pri učení sa nudí a potom už vôbec nerozpráva. V takýchto prí­padoch veľmi dobre pôsobí detský kolektív, predovšetkým materská škola.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *