Reumatická endokarditída

Patrí k najčastejším formám endokarditíd v detskom a mladom veku. Je stále najčastejšou príčinou vzniku získaných chlopňových chýb. Čím v mladšom veku prekoná pacient reumatickú endokarditídu, tým dlhší čas prejde, kým sa zjavia príznaky hemodynámicky závažnej chlopňovej chyby; niekedy je to viac ako 10 rokov. V dospelosti však od prekonania reumatickej endokarditídy po vznik chlopňovej chyby uplynie často len niekoľko mesiacov.

Eiiológia a patogenéza:

Prekonanie infekcie betahemolytickým streptokokom skupiny A (tonzilitída alebo faryngitída) spolu so zmenenou imunitnou odpoveďou organizmu v zmysle skrížene antigénnej reaktivity zohrávajú v etiopatogenéze reumatickej endokarditídy kľúčový význam. Podpornú úlohu v tomto procese má celkove znížený štandard hygienicko-sociálnych pomerov (napr. bývanie a najmä spávanie viacerých členov domácnosti v jednej miestnosti), kvalita stravovania a čiastočne aj klimatické podmienky – najmä chladnejšie a vlhšie podnebné pásmo. Infekcia sa z chorého prenáša kvapôčkami. Správnou liečbou streptokokových nákaz horných dýchacích ciest (penicilín a dostatočne dlhá pendeponizácia spolu so zlepšenými sociálnymi a hygienickými pomermi) sa u nás podarilo zredukovať výskyt tohto ochorenia až o 90 %.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *