Sekundárny raynaudov syndróm

Pojmom sekundárny Raynaudov fenomén sa označujú vazomotorické poruchy, ktoré sa vyskytujú na končatinách asymetricky a sú podmienené buď lokálnym dráždením regionálnych sympatikových spletí, alebo organickým poškodením periférnych ciev. Nejde tu o chorobu, ale o syndróm, ktorý môže mať viaceré príčiny. Vyskytuje sa častejšie ako Raynaudova choroba, a to bez závislosti od pohlavia a veku.

Etiológia a patogenéza: Z príčin, ktoré môžu spôsobovať Raynaudov fenomén, treba uviesť predovšetkým:

  1. kompresívny cervikobrachiálny cievny syndróm zapríčinený chorobnými procesmi v oblasti hornej apertúry, ktoré spôsobujú intermitentné kompresie brachiálneho plexu a podkľúčnych ciev, čo môže byť podkladom na vznik vazomotorických kríz ruky, bezprostredne ešte vyprovokovaných účinkom chladu. Kompresívny syndróm môže zapríčiniť rudimentálne krčné rebro, zúženie priestoru medzi kľúčnicou a prvým rebrom, predĺžené priečne výbežky VII. krčného stavca, hypertrofia musculus scalenus anterior a musculus scalenus medius. Kompresívne príznaky sa výraznejšie prejavujú pri práci so zdvihnutými a abdukovanými končatinami (hyperabdukčný syndróm);
  2. traumatický vazospastický syndróm zapríčinený opakovanými dlhotrvajúci­mi mikrotraumami končatiny, napr. pri práci s pneumatickým kladivom, elektrickou vŕtačkou, pri písaní na stroji a pod. Mikrotraumy pôsobia nepriaznivo na nervovocievny systém zamestnávanej končatiny. Za najškodlivejšie sa považujú vibrácie s frekvenciou 2000-3000/min;
  3. neurogénne ochorenia, ako napr. hemiparézy a hemiplégie končatín, neuritídy, stavy po poliomyelitíde a pod.,
  4. organické choroby tepien, ktorých prvým príznakom môže byť práve sekundárny Raynaudov fenomén. Sú to predovšetkým obliterujúca trombangiitída, obliterujúca ateroskleróza, sklerodermia, systémový lupus erythematosus, periarteriitis nodosa, dermatomyositis, reumatoidná artritída,
  5. krvné ochorenia, kryoglobulinémie a choroby z chladových aglutinínov, pri ktorých však zmeny bývajú rozsiahlejšie, nie sú viazané len na akrálne časti končatín,
  6. otravy ťažkými kovmi a námeľom,
  7. chorobné zmeny v oblasti lumbálnej chrbtice, ktoré môžu byť niekedy hlavnou príčinou koreňového dráždenia sympatika na dolných končatinách.

Klinický obraz: Popri ťažkostiach, ktoré vyplývajú zo základného ochorenia, napr. tupá bolesť v ruke, mravčenie a tŕpnutie prstov, utvárajú sa pod vplyvom chladu typické farebné zmeny prstov (biele prsty), ktoré sa vyskytujú asymetricky, zvyčajne len na jednej ruke alebo nohe, prípadne je jedna končatina postihnutá viac ako druhá. Na rozdiel od Raynaudovej choroby uvedené zmeny nemožno vyvolať emočnými stresmi.

Diagnóza: Určuje sa podľa typických príznakov, pričom anamnestický, fyzikál­nym vyšetrením, ako aj röntgenografickým, neurologickým, hematologickým a biochemickým vyšetrením sa usilujeme zistiť základnú príčinu, ktorá chorobné príznaky podmieňuje. Z uvedeného vyplýva, že stanovenie príčiny sekundárneho Raynaudovho fenoménu si často vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov.

Prevencia a liečba: Pri sekundárnom Raynaudovom fenoméne platia podobné preventívne a liečebné zásady ako pri Raynaudovej chorobe. Končatinu treba chrániť pred chladom a poranením, ako aj pred nadmernou fyzickou námahou. Vyžaduje sa aj úplná abstinencia fajčenia a neodporúča sa ani pobyt v nafajčených miestnostiach. Vhodné je také zamestnanie, v ktorom možno uvedené požiadavky realizovať.

Pri chorobných poruchách z mikrovibrácií treba zmeniť zamestnanie. Pri výskyte Raynaudovho fenoménu v rámci organických cievnych alebo systémových ochorení uskutočňuje sa liečba týchto ochorení v plnej miere. Ak sa zistia anomálie v oblasti hornej hrudníkovej apertúry, treba ich chirurgicky odstrániť.

Priebeh a prognóza: Sekundárny Raynaudov fenomén v svojom priebehu a prognóze závisí od základnej príčiny, ktorá ho vyvoláva. Odstránenie základnej anatomickej alebo inej príčiny, prípadne zmena zamestnania môžu kladne ovplyvniť zdravotný stav. Horšia prognóza je pri organických cievnych a systémových ochoreniach.

Pracovná schopnosť pri sekundárnom Raynaudovom fenoméne závisí od základnej príčiny, ktorá ochorenie spôsobuje. Zvyčajne je v značnej miere obmedzená, vyžaduje si vhodné pracovné podmienky, veľa ráz najmä pre závažnosť základného ochorenia treba chorého invalidizovať.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *