Sínusoatriálna blokáda

Sínusoatriálna blokáda je porucha vedenia vzruchu zo sínusoatriálneho uzla cez sínusoatriálne spojenie do okolitého myokardu.

  1. stupeň sínusoatriálnej blokády ťažko diagnostikovať elektrokardiograficky, pretože akčný potenciál sínusu sa na EKG zázname neprejaví.
  2. stupeň sínusoatriálnej blokády sa prejavuje intermitentným prerušením vedenia vzruchu zo sínusového uzla cez sínusoatriálne spojenie. Na EKG zázname sa náhle zvýši trvanie intervalov PP na dvojnásobok alebo aj viac, ako je normálny sínusový rytmus.
  3. stupeň sínusoatriálnej blokády sa prejavuje chýbaním sínusových vín P, pričom nijaký impulz nie je prevedený cez sínusoatriálne spojenie, aby aktivoval predsiene. Tento stav ťažko odlíšiť od kompletného zastavenia aktivity sínusového uzla. Stavy, ktoré vyvolávajú zastavenie činnosti SA uzla, majú tlmiaci vplyv na iné supraventrikulárne ektopické ložiská (ektopický predsieňový alebo AV nodálny rytmus). Pri sínusoatriálnej blokáde 3. stupňa sa zväčša zvyšuje frekvencia predsieňových alebo atrioventrikulárnych uniknutých sťahov.

Etiologicky prichádza do úvahy zvýšený tonus vágu, hypersenzitivita karotického sínusu, digitalis, chinidín a anestetiká.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *