Sínusová bradykardia

Je to pravidelný alebo nepravidelný rytmus s frekvenciou pod 50/min. Vyskytuje sa u zdravých ľudí počas spánku, pri vagotónii, u trénovaných športovcov, pri hypotyreóze, zvýšení intrakraniálneho tlaku, reflexoch spomaľujúcich činnosť srdca, ako výsledok tlaku na sinus caroticus alebo očné bulby, po psychickej traume, pri niektorých infekčných chorobách, otrave hubami, urémii, liečbe digitalisom: ako priame pôsobenie na sínusoatriálny uzol (toxický účinok) a zvýšenie vagotónie (terapeutický účinok), pri liečbe betablokátormi, obštrukčnom iktere a organických ochoreniach srdca ako koronárna insuficiencia, infarkt myokardu, pri vrodených konštitučných stavoch a po narkotikách (pri narkóze signalizuje nebezpečenstvo sínusového zastavenia). Bradykardia znižuje minútový objem, ktorý závisí od frekvencie komôr a funkčných kardiovaskulárnych rezerv. Pri výraznej bradykardii sa môžu vyskytnúť palpitácie, bolesti v prekordiu, dýchavica, závraty až synkopy. EKG vyšetrenie pomôže odlíšiť sínusovú bradykardiu od bradykardie iného pôvodu. Elektrokardiogram pri sínusovej bradykardii vykazuje veľmi pomalú sínusovú frekvenciu, pričom sa môžu vyskytnúť vysoké vlny T a mierna elevácia segmentu ST v ľavých prekordiálnych zvodoch V4-V6.

Terapia: Pri výraznej bradykardii v závislosti od príčiny možno podávať sympatikomimetické látky (izoproterenol) alebo vagolytiká. Ak frekvencia srdca klesá pod 46/min pri infarkte myokardu, dáva sa i. v. atropín – 0,25 mg. Antiarytmické látky vrátane betablokátorov a digitalisu sa môžu používať pri sínusovej bradykardii len s veľkou opatrnosťou. Sínusová bradykardia môže byť spojená s rozličnými formami supraventrikulárnej tachykardie (bradykardicko-tachykardický syndróm), vyžadujúcimi ďalšiu analýzu u kardiológa.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *