Sínusová tachykardia

Pri sínusovej tachykardii zvýši sa tvorba vzruchov v SA uzle na 90/min a vyššie. Sínusová tachykardia je normálnou odpoveďou pri námahe, anxióznych stavoch . (srdcová neuróza), hypertyreóze, hyperkinetických syndrómoch, v dôsledku ne­adekvátnej autonómnej kontroly, po sympatikomimetických látkach, vagolytikách, pri horúčke, anémii, septikémii, zlyhaní srdca, akútnom cor pulmonale v dôsledku pľúcnej embolizácie, vazoregulačnej asténii, ortostatickej hypotenzii a u alkoholi­kov. Pri tachykardii sa zvyšuje minútový objem, ktorý je zvyčajne kompenzačný alebo v dôsledku adaptačných mechanizmov. Pri sínusovej tachykardii je na EKG zázname vysoká frekvencia sínusového rytmu, môže sa vyskytnúť minimálne zníženie úseku ST a sploštenie vlny T v štandardných končatinových zvodoch a v zvodoch V4-V6.

Pri sínusovej tachykardii sa môžu vyskytnúť palpitácie, bolesti v prekordiu a dýchavica.

Terapia spočíva vo zvládnutí základného ochorenia. Digitalis ovplyvní sínusovú tachykardiu len za prítomnosti ochorenia srdca. Mnohé látky, ako tricyklické antidepresíva a sympatikomimetiká, môžu vyvolať sínusovú tachykardiu. Pri pretrvávaní tachykardie a najmä subjektívnych ťažkostí sa môžu indikovať betablokátory.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *