Stafylokoková pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom je grampozitívny Staphylococcus aureus, ktorého patogenita závisí v prvom rade od jeho schopnosti produkovať koagulázu. Vyvoláva katarálny zápal v bronchiálnej sliznici, ktorý descendentne pokračuje na alveolus, kde sa utvára zápalový exsudát. Vzniká viacložisková pneumonická forma zväčša bronchogénnou cestou, ale môže vzniknúť aj hematogénnou alebo lymfogénnou cestou.

Epidemiológia: Primárne stafylokokové pneumónie sú veľmi zriedkavé.

Najčastejšie sa vyskytujú ako sekundárne pri chrípkových pneumóniách, alebo sa vyvíjajú u hospitalizovaných pacientov, ktorých odolnosť sa znížila chorobami alebo chirurgickým výkonom. Výskyt zlatého stafylokoka ako dôležitého a často virulentného patogéna súvisí s jeho schopnosťou vyvinúť rezistenciu na väčšinu antibiotík a s kontamináciou nemocničného prostredia. Dlhotrvajúci pobyt v nemocnici zvyšuje riziko infekcie. Pacienti sa infikujú priamo alebo nepriamo z aktívnych stafylokokových lézií skôr ako od asymptomatických nosičov. Najmä dojčatá v prvom roku života sú náchylné na stafylokokovú pneumóniu a v tejto vekovej skupine býva najčastejšou príčinou smrti spôsobenou baktériovou infek­ciou respiračného systému. Menej často sa vyskytuje u inak zdravých dospelých osôb; väčšina chorých sú deti, starci a osoby vysilené chorobami.

Symptomatológia: Stafylokoková pneumónia sa začína zväčša pomaly, zriedka­vo náhle. Priebeh je ťažký so septickými teplotami, triaškou, potením, dýchavicou s kašľom a hnisovou expektoráciou. Chorý je malátny a slabý, pulz má zrýchlený, jazyk suchý. Herpes labialis býva menej často. Fyzikálny nález na pľúcach nie je taký typický ako pri pneumokokovej pneumónii, vždy však treba pátrať po prejavoch infiltrácie pľúcneho parenchýmu (pritlmený poklop, trubicové dýchanie, zosilnená bronchofónia a pod.).

Pomocné vyšetrenia: V krvnom obraze býva leukocytóza s posunom doľava. Močový nález býva zväčša negatívny, sedimentácia červených krviniek je zrýchlená. Róntgenový obraz rozlišuje stafylokokovú infiltratívnu bronchopneumóniu, jemne diseminovanú ložiskovú pneumóniu, okrúhle ložiská s tvorbou hladinky v centre, tzv. abscedujúcu formu a rýchle vznikajúce zatienenie s tvorbou empyému.

Diagnóza a diferenciálna diagnóza: Diagnózu potvrdí nález čistej kultúry stafylokokov v spúte alebo empyéme. Treba vylúčiť všetky baktériové a ostatné pneumónie, pľúcny infarkt, atelektázu so sekundárnou infekciou a pod.

Komplikácie: Pneumónia má sklon k recidívam a vzniku abscesov, sekundár­nych cýst, empyému. Niekedy vzniká metastazovanie v rámci stafylokokovej sepsy.

Prevencia spočíva v izolácii chorých s aktívnou stafylokokovou léziou, vo vyhľadávaní a odstraňovaní nosičov zlatého stafylokoka, vo včasnej a cielenej liečbe horných dýchacích ciest a v zabránení zbytočného predlžovania pobytu chorého na posteli.

Prognóza je vždy vážna a v ťažkých prípadoch môže infekcia zapríčiniť smrť po niekoľkých dňoch, najmä u dojčiat a osôb s oslabenou odolnosťou organizmu.

Posúdenie pracovnej schopnosti: V nekomplikovaných prípadoch trvá práce­neschopnosť 4-6 týždňov. Pri komplikáciách treba posudzovať každý prípad individuálne.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *