Starecké videnie – Presbyopia

Presbyopia

Všetkým ľuďom po štyridsiatke schopnosť oka prispôsobiť sa klesá, preto sa zhorší aj ostrosť videnia. Toto nazývame stareckou ďalekozra­kosťou alebo stareckým videním. Pokles prispôsobivosti šošovky sa spočiatku napráva tak, že starší človek sa na predmet pozerá z väčšej vzdia­lenosti, a tak sa na sietnicu premietne ostrý obraz. Oddialenie predmetu za určitú hranicu už nepomáha.presbyopia

Tak hypermetropiu, ako aj presbyopiu možno upraviť spojovacími šo­šovkami s primeraným počtom dioptrií. Pretože presbyopia sa s pribúdajú­cimi rokmi zhoršuje, je samozrejmé, že po roku až dvoch dioptrickú hod­notu šošovky okuliarov treba zvyšovať.

Oči každého zdravého človek majú akomodačnú schopnosť pravdaže najväčšiu v mladosti (napríklad u 8-ročného dieťaťa je to 14 dioptrií). Pribúdaním rokov každému človeku ubúda akomodačná schopnosť tak, že vo veku 40 rokov sa zníži na 4 dioptrie, v 50. roku na 2 dioptrie a v 60. roku najčastejšie úplne vymiz­ne. Akomodačná schopnosť ubúda preto, že šošovka postupne stráca pružnosť; je to následok fyzikálno-chemických zmien v nej. Na bežnú prácu zblízka človek potrebuje akomodovať 3-4 dioptrie. Po 40. roku sa už prejaví stav, keď akomodačná schopnosť nedostačuje, a preto sa zhoršuje videnie zblízka. Tento stav sa nazýva starozrakosť.

Prvé príznaky starozrakosti sa oby­čajne prejavia pri drobnej práci, ako je šitie, písanie, rysovanie, čítanie drobného textu, jemné mechanické práce atď., a to podvečer, pri umelom osvetlení, zamračenom počasí atď. Postihnutý si pomáha tým, že knihu drží pri čítaní ďalej od seba, prípadne píše väčšími písmenami. Tak si, prav­da, môže pomáhať len určitý čas, ale neskoršie musí používať okuliare. Občas stretávame ľudí, ktorí čítajú bez okuliarov aj vo vysokom veku. To im umožňuje obyčajne mierna krát­kozrakosť.

 

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *