Stopové prvky pre zdravý život

Stopové prvky sú účinné látky, nevyhnutné pre organizmus, ktoré však potrebuje iba v malom (stopovom) množstve – menej ako 100 miligramov denne. germaniumMedzi najznámejšie stopové prvky patria germánium, chróm, jód, mangán, med molybdén, selén, zinok a železo. Intenzívnym poľnohospo­dárstvom však naše prírodné živiny postupne prichádzajú o svoj obsah stopových prvkov. Pritom však práve stopové prvky predstavujú „soľ života“, pretože bez nich nefunguje v tele takmer nič. Nedostatok stopových prvkov je najistej­šou cestou k predčasnému starnutiu a skracovaniu vlastnej „trvácnosti“. Uvedieme niekoľko príkladov:

Jód podporuje činnosť štítnej žľazy. Ak ho nie je dosť, ne­tvoria sa dôležité hormóny štítnej žľazy, ktorých úlohou je riadiť celkovú látkovú premenu. Prejaví sa to apatiou, spo­malenými pohybmi, náladovosťou, zápchou alebo nadvá­hou. Ten, kto pravidelne konzumuje ryby, má pravdepo­dobne dosť jódu, pretože jeho potreba je naozaj iba stopová. Inak treba v záujme pravidelného zásobovania te­la jódom používať jodidovanú soľ.

Mangán aktivizuje enzýmy. Je nevyhnutný na zhodnoco­vanie tukov, na látkovú premenu cukru a bielkovín. Ak chýba, môže sa stať, že podžalúdková žľaza neprodukuje dostatok inzulínu. Mangán je neodmysliteľný aj pri synté­ze glutatiónu. Prvotnou príčinou mnohých chorobných stavov býva neraz práve nedostatok mangánu, o čom sa však vie iba zriedka. Môže ísť o problémy s platničkami, bolesť chrbta, atrofíu chrupaviek, depresiu a cukrovku.

Meď aktivizuje energetickú látkovú premenu. Predstavuje dôležitú zložku mnohých enzýmov, podnecuje imunitný systém a podieľa sa na tvorbe hormónov. Aj riadiace cen­trum hormonálnej aktivity – podmozgová žľaza (hypofýza) – si na svoje optimálne fungovanie bezpodmienečne vyža­duje meď. Bez medi sa nemôže tvoriť dostatok neurotransmiterov, čo citeľne znižuje pozornosť postihnutého a zvy­šuje uňho riziko ochorenia.

Molybdén optimalizuje sexuálne funkcie, rozhodujúci vý­znam má však pri zmierňovaní procesov starnutia. Pomá­ha udržiavať nízku hladinu kyseliny močovej. Znižuje vý­skyt zubného kazu a likviduje rakovinu žalúdka. Denná dávka molybdénu predstavuje okolo 500 mikrogramov a má sa užívať zároveň s jedlom.

Veľa ľudí užíva železo, chróm, selén, fosfor a kobalt. Dožičte živinám čas, aby mohli svoje pôsobenie plne rozvinúť. Obnova tela prebieha síce pomaly, ale ne­pretržite. Na svoju regeneráciu potrebujú bunky asi šesť mesiacov, kosti a zuby asi rok.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *