Streptokoková pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom tejto pneumónie je grampozitívny Streptococcus pyogenes, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou z klinického hľadiska je jeho veľká senzitivita na penicilín a nevytváranie rezistentných kmeňov. Streptokokové pneumónie sú zriedkavo primárne a vyskytujú sa najčastejšie ako pridružená infekcia pri vírusových ochoreniach (rinovírusmi, vírusmi morbíl) a u detí po infekcii Bordetella pertussis.

Epidemiológia: Zdrojom nákazy býva chorý človek alebo rekonvalescent, ale aj zdravý bacilonosič. Infekcia vniká do pľúc inhaláciou a ašpiráciou. Vyskytuje sa najčastejšie počas najchladnejších mesiacov. Zriedkavejšie vznikajú descendentnou cestou pri streptokokovej tonzilitíde alebo faryngitíde.

Symptomatológia: Zväčša býva vysoká teplota (často ako prejav komplikácie . dýchavica a cyanóza. Pulz je zrýchlený, chorý namáhavo kašle a vykašláva hnisové spútum. Fyzikálny nález na pľúcach môže byť podobný ako pri pneumokokovej pneumónii, ale aj málo vyznačený. Laboratórny nález je podobný ako pri pneumokokovej pneumónii. Na rtg obraze sú zvyčajne viacnásobné splývajúce bronchopneumonické ložiská.

Diagnóza a diferenciálna diagnóza: Pre diagnózu je dôležitá symptomatológia. rontgenový a laboratórny nález, ale rozhodujúci je nález veľkého množstva streptokokov v čistej kultúre zo spúta. Diferenciálnodiagnosticky prichádza do úvahy všetko to, čo pri pneumokokovej pneumónii.

Komplikácie: V priebehu streptokokovej pneumónie ako dôsledok mnohých toxínov, ktoré streptokoky produkujú, môžu vzniknúť endokarditídy a myokarditídy alebo ako dôsledok septikémie závažné hnisavé meningitídy, peritonitídy. puerperálna sepsa a rozličné abscesy a flegmóny. Závažné sú aj neskoré následky streptokokovej infekcie. Často vznikajú bronchiektázie tkanivovou lýzou vyvolanou enzýmami, ktoré produkujú streptokoky.

Prevencia: včasná a intenzívna liečba infekcií horných dýchacích ciest najmä u detí a starcov.

Prognóza je zväčša priaznivá, ale silne virulentné kmene môžu vyvolať zhubný priebeh až smrť.

Posúdenie pracovnej schopnosti: Zásady sú rovnaké ako pri pneumokokovej pneumónii.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *