Streptokokové infekcie – šarlach – streptokokova angína – ruža

Streptokokové nákazy patria popri stafylokokových k najčastejším ľud­ským nákazám. Streptokoky sa rozdeľujú na veľký počet skupín, z kto­rých je pre človeka najnebezpečnej­šia skupina A-streptokokov (Streptococcus pyogenes), ktorá obsahuje vyše 50 typov. Zdrojom nákazy môže byť chorý človek, ktorý má chorobo­plodné zárodky na slizniciach hor­ných dýchacích ciest, najmä v nose. Môžu sa nachádzať aj na koži alebo u bacilonosiča virulentného kmeňa. Prameňom niektorých streptokokov sú aj zvieratá. Streptokoky sú medzi ľuďmi veľmi rozšírené, takže ich mož­no dokázať i na slizniciach zdravých ľudí.ruza

Prenos streptokokov môže byť priamy (pri styku s chorým človekom kvapôčkovým spôsobom) i nepriamy (pri vdychovaní prachu z dlážky, bie­lizne, vreckovkami a odevom). Ne­priamo sa môže preniesť aj nakazeným mliekom. Streptokokové nákazy sa šíria najmä tam, kde je pohromade viac ľudí, teda v jasliach, školách, ozdravovniach a pod. Kli­nické prejavy sú veľmi pestré. Medzi najdôležitejšie streptokokové nákazy patrí šarlach, streptokokové angína a ruža.

Šarlach – scarlatina

Túto streptokokovú infekčnú cho­robu s 2-5-dňovým inkubačným ča­som charakterizuje vysoká horúčka, angína a exantém, ktorý sa zjavuje obyčajne na druhý deň ochorenia v slabinovej oblasti, na krku a na trupe, menej na končatinách. Po jeho ústupe sa často olupuje koža. Ocho­renie môžu sprevádzať komplikácie, ktoré sú však pri súčasnej modernej liečbe veľmi zriedkavé rovnako ako ťažké formy šarlachu (septický a to­xický šarlach). Zo závažnejších kom­plikácií ide o zápal obličiek a reuma­tickú horúčku, ktoré sa zjavujú obyčajne v 3. týždni po prekonaní šarla­chu. Ochorenie treba liečiť antibiotikom.

Šarlach sa prenáša priamo pri sty­ku s chorým alebo s nosičom, ale aj nepriamo (ako pri streptokokových nákazách). Pritom bránou vstupu bý­vajú horné dýchacie cesty. Môže ňou byť aj kožné poranenie (ranový šar­lach). Pri prevencii treba vychádzať z poznatkov o šírení tejto infekcie. Predovšetkým sa má každý chorý i podozrivý z ochorenia izolovať a lie­čiť na infekčnom oddelení. Súroden­ci a deti z kolektívu podliehajú 8-dňovej karanténe. Osobám, ktoré boli v styku s chorým, sa podľa úvahy lekára podáva antibiotiká

Streptokokova angína

Ide o streptokokové ochorenie, ktoré sa vyskytuje veľmi často. Preja­ví sa zdurením a zápalom mandlí sprevádzaným horúčkou. Môže spô­sobiť podobné komplikácie ako šar­lach, od ktorého sa líši hlavne tým, že prebieha bez kožných prejavov. Lieč­ba i prevencia sú podobné.

Ruža – eryzipel

Postihuje najmä dojčatá a starších ľudí. Bežným miestom vzniku eryzipelu býva predkolenie, kde je kožný kryt poškodený kŕčovými žilami či inými obehovými zmenami. Často postihuje tvár, kde vytvára motýľovité sčervenanie na lícach a chrbte nosa. Prejaví sa vysokou horúčkou, bolesťou hlavy, vracaním a sýtočervenou vyrážkou, ktorá sa postupne zväčšuje a môže sa sťahovať z miesta na miesto. Ochorenie nezanecháva imunitu, a preto sa často opakuje u tých istých ľudí (recidivujúci eryzipel). Častým opakovaním môže sa v mieste zápalu vyvinúť chronický opuch so zväčšením postihnutej kon­čatiny a časti tela (elefantiáza). Ruža sa lieči antibiotikami po­dobne ako iné streptokokové nákazy. Pri jej predchádzaní je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia proti streptokokovým in­fekciám.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Streptokokové infekcie – šarlach – streptokokova angína – ruža

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *