Syndróm hornej dutej žily – Syndroma venae cavae cranialis

Syndroma venae cavae cranialis vzniká sťažením prietoku krvi cez hornú dure žilu pre trombózu vznikajúcu z vnútrožilových príčin (dnes najmä pri preniknú:; tromboflebitického procesu z podkľúčnicovej žily vzniknutého pri jej napichovaní alebo častejšie stlačením hornej dutej žily rozličnými chorobnými procesmi v je okolí, napr. bronchogénnym karcinómom uloženým v pravom hornom laloku rozličnými mediastinálnymi nádormi, retrosternálnou strumou, aneuryzmick rozšírenou aortou a pod.

Klinický obraz: Sťaženie odtoku z horných častí tela cez hornú dutú žilu si prejavuje bolesťami hlavy (mozgový edém), stázou krvi v oblasti tváre, krku a pliec s následným opuchom. Koža je napätá a cyanotická (stagnačná cyanóza). Krčné žil sú nápadne rozšírené. Aj v oblasti hrudníka vzniká výrazná vénová kresba z rozšírených kolaterálnych žíl. Okrem spojení cez kolaterály s dolnou dutou žilo . vznikajú aj žilové spojenia s vena portae najmä v oblasti pažeráka (ezofágové varir vyskytujúce sa zvyčajne pozdĺž celého pažeráka).

Diagnostika obštrukcie hornej dutej žily spravidla nerobí ťažkosti. Dôležité často dosť neľahké je poznanie príčin, ktoré ochorenie zapríčiňujú. Tu pomáhajú rtg vyšetrenia, najmä mediastinálna flebografia a aortografia, ďalej echografické bronchoskopické a mediastinoskopické vyšetrenie. Horná kavografia nám súčasne poskytuje obraz o mieste obštrukcie i o výdatnosti  kolaterálneho obehu.

Terapia spočíva predovšetkým v aplikácii antikoagulancií a fibrinolytv prípadne v chirurgickom odstránení mechanickej prekážky. Pri neoperovateľných nádoroch niekedy pomáha rádioterapia a chemoterapia. Sprievodný opuch hornej časti tela zmierňujú diuretiká.

Pracovná schopnosť je zvyčajne obmedzená, častejšie ochorenie podmieňuje úplnú invaliditu.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *