Syndróm intrakraniálnej hypertenzie

Syndróm intrakraniálnej hypertenzie. Vzniká pri poruche rovnováhy medzi tromi hlavnými intrakraniálnymi zložkami, ktorými sú mozog, cievy a likvor.

Intrakraniálny tlak sa zvyšuje:

-pri zväčšení intrakraniálneho objemu v dôsledku edému mozgu (nádor, absces, intrakraniálne krvácanie alebo infarkt, epidurálny alebo subdurálny hematóm),

– pri obštrukcii v oblasti hlbokých žíl alebo sínusov (trombóza, zápal), pri blokáde likvorovej pasáže (kompresia foramen Monroi alebo aquaeductus nádorom, obštrukcia pacchionských granulácií po subarachnoidálnom krvácaní alebo meningitíde).

K typickým subjektívnym príznakom patrí bolesť hlavy, nauzea, vra­canie, zahmlievanie zraku, nútené držanie hlavy. V objektívnom náleze sú časté zmeny na očnom pozadí (kongestívna papila zrakového nervu) a meningálne príznaky. Pre prognózu pacienta je dôležitý časový faktor, rozhodujúca je urgentná a presná diagnostika vyvolávajúcej príčiny po­mocou CT alebo MR mozgu.

Pri progresii intrakraniálnej hypertenzie prebehne presun mozgového tkaniva (hemiácia, tlakový kónus) cestou najmenšieho odporu do preformovaných miest (subfabdálna – pod falx, tentoriálna ascendentná a descendentná – nad alebo pod tentoríum cerebelli a okcipitálna – do foramen magnum). Kónusové komplikácie sú smrteľne nebezpečné, vy­žadujú si okamžitý dekompresívny zákrok.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *