Syndrómy mozgových hemisfér a lalokov

Z anatomického a funkčného hľadiska sa rozlišuje pravá a ľavá he­misféra, z ktorých ľavá býva dominantná. Dominancia hemisfér určuje pravorukosť alebo ľavorukosť. Schopnosť reči je väčšinou lokalizovaná v ľavej hemisfére. Platí základné pravidlo: každá hemisféra riadi funkciu kontralaterálnej polovice tela. I keď majú obidve hemisféry odlišné funkcie, ich spolupráca je nevyhnutná pre normálne fungovanie orga­nizmu.

Spojenie hemisfér sa uskutočňuje prostredníctvom bieleho svorového telesa (corpus callosum). Každá hemisféra má štyri laloky: čelový (frontálny), temenný (parietálny), spánkový (temporálny) a záhlavový (okcipitálny). Sulcus centralis rozdeľuje hemisféru na precentrálnu a postcentrálnu oblasť, oddeľuje frontálny lalok od parietálneho.

Šedá hmota mozgu, mozgová kôra, sa nachádza na povrchu lalokov, skladá sa zo 6 neuronálnych vrstiev, ktoré sú hierarchicky usporiadané. Cha­rakteristická je presná somatotopická organizácia mozgovej kôry, ktorá sa udržuje v celom CNS. Biela hmota združuje dráhy asociačné (spájajú jednotlivé oblasti hemisféry), interhemisferálne (spájajú obidve hemisféry) a projekčné (dostredivé, senzitívne a odstredivé, motorické). Všetky projekčné dráhy sa spájajú v oblasti vnútorného puzdra (capsulainterná) v hĺbke hemisféry, prebiehajú mozgovým kmeňom až do spinálnej miechy.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *