Systémový lupus – erythematosus

Asi 10 – 15 % všetkých nových ochorení systémovým lupus erythematosus (SLE) sa vyskytuje u starých ľudí. Príznaky sú často atypické a choroba má spravidla be­nígny priebeh.erythematosus

Pre diagnózu SLE svedčí erytém motýľového tvaru na tvári, ktorý nikdy nepostihne nazolabiálnu oblasť. Ďalej sa vyskytuje citlivosť na svetlo, vredy v ústach a artritída postihujúca dva alebo aj viac kĺbov. Častejšie býva serozitída (pleuritída alebo perikarditída), poruchy obličiek s proteinúriou, závraty alebo psychóza. Z krv­ných porúch je to hemolytická anémia, leukopénia, lymfopénia alebo trombocytopénia. Z imunitných po­rúch sa zistí LE fenomén, protilátky DNA a antinukleárne protilátky u chorých, ktorí neužívajú lieky, ktoré by mohli vyvolať syndróm SLE.

Aspoň štyri z uvedených kritérií potvrdzujú dia­gnózu SLE. U starých osôb sú zväčša začiatočnými príznakmi artritída, vyrážky, subfebrílie, únava a pokles telesnej hmotnosti. Žiaľ, na základe nich sa len málo­kedy myslí na túto chorobu. Inými klinickými prejav­mi SLE môžu byť neuropsychiatrické poruchy, nefritída, alopécia, hepatomegália a i. Klinické obrazy SLE u starých ľudí sú mnohotvárne. Najčastejšie je prítomná artritída, kožné prejavy, nefritída, pleuritída a perikarditída.

Laboratórny nález je podobný ako u mladších pa­cientov – zistí sa anémia, leukopénia, lymfopénia, trombocytopénia, pozitívny nález antinukleárnych a anti-DNA protilátok, pozitívny reumatoidný faktor (Latex) a zvýšená sedimentácia erytrocytov.

Prognóza SLE je u starších lepšia ako u mladých. V liečbe sa často ordinujú kortikosteroidy, ktoré sú v nízkych dávkach efektívne ako u mladších.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *