Teplota u detí

U detí sa normálna telesná teplota pohybuje od 36 °C do 37 °C. Teplota presahujúca 37,7 °C pri meraní v ústach a 38 °C v konečníku sa hodnotí ako horúčka. Hypotermia vzniká, keď teplota klesne pod 35 °C. Telesná teplota sa mení v zá­vislosti od množstva pohybu dieťaťa a od času dňa: najnižšia je ráno, pretože počas spánku do­chádza len k malej svalovej aktivite, a najvyššia neskoro poobede po celodennej činnosti. Vyššia bude aj vtedy, keď dieťa veľa pobehovalo.

Abnormálne horúce čelo môže byť prvým zna­kom toho, že dieťa má horúčku. Aby ste to však vedeli presne, musíte zmerať teplotu teplome­rom. Pretože centrum regulácie telesnej teploty v mozgu je u malých detí nezrelé, horúčka môže u nich „vy­behnúť“ rýchlejšie než u dospelých. Treba ju však opäť zmerať po 20 minútach, aby sme sa presvedčili, či nejde len o prechodné zvýšenie. Nikdy nepokladajte vysokú teplotu za presný od­raz zdravia dieťaťa; je to iba jeden z príznakov choroby. Dieťa môže byť veľmi choré bez horúč­ky alebo celkom zdravé aj s ňou.

Teplomery

Existujú dva hlavné druhy teplomerov: ortuťový a s tekutým kryštálom, tzv. prikladací čelový (u nás sa bežne nepoužíva). Ortuťové teplomery sú najpresnejším prostriedkom merania teploty. Sú vyrobené zo skla, ich stredom prechádza dutá trubička a teplotu registrujú tak, že ortuť v tejto trubičke sa rozťahuje a pohybuje nahor. Kúpte si predovšetkým rýchlobežku, teplomer, ktorý ukazuje teplotu rýchlejšie, a preto ním možno zmerať teplotu dieťaťa prv, než sa začne vrtieť. (Je však užitočné mať doma aj teplomer na meranie nízkych teplôt, pretože telesná tep­lota u dojčiat a malých detí za určitých okolností veľmi rýchlo klesá a hrozí im nebezpečenstvo podchladenia) Do veku 1-11/2 roka dieťaťa by ste mali merať teplotu v koneční­ku rýchlobežkou, neskôr už znesie aj meranie teploty pod pazuchou. Keď bude mať dieťa šesť až sedem rokov, môžete mu merať teplotu v ús­tach. Musíte však spoľahlivo vedieť, že nebude teplomer hrýzť.

Prikladacie teplomery s tekutým kryštálom sú z plastov. Na jednej strane majú povrch citlivý na teplo, na druhej sú čísla a plôšky. Keď priložíte teplomer na čelo citlivou stranou, čísla alebo plôšky sa rozsvietia. Teplomery s tekutým kryš­tálom nie sú také presné ako ortuťové, ale sú rýchle a ľahko použiteľné.

Odčítavanie teploty z teplomera

Teplota zaznamenaná na teplomeri s tekutým kryštálom je označená číslom alebo plôškou, ktorá zostane rozsvietená. Zisťovanie teploty na ortuťovom teplomeri je ťažšie. Držte teplomer medzi prstom a palcom a otáčajte ho, kým ne­zazriete hrubú striebornú čiarku. Skutočná tep­lota je ten bod na stupnici, po ktorý siaha ortuť.

Niekoľko užitočných rád

  • Nikdy nemerajte teplotu tesne potom, čo dieťa prestalo pobehovať.
  • Nenechávajte dieťa samo, ak má v ús­tach teplomer.
  • Ak sa stane nehoda a teplomer sa v ús­tach dieťaťa rozbije, rýchlo a opatrne mu od­stráňte úlomky skla z úst. Nie je pravdepo­dobné, že sa ortuť vyleje z trubičky, ale ak sa tak stane, povedzte dieťaťu, aby ju čo naj­viac vypľúvalo a zvyšok vytrite suchou han­dričkou. Ak dieťa predsa len prehltne trochu ortute, zavolajte lekára.
  • Presvedčte sa, či v ortuti v teplomere nie je trhlinka. Ovplyvnilo by to totiž výšku na­meranej teploty.
  • Ak je teplomer puknutý, už ho viac na me­ranie nepoužívajte.
  • Po použití teplomer umyte mydlom a stu­denou vodou.
  • Teplomer vždy nechávajte v ochrannom puzdre.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *