Tepny v ľudskom tele

Srdcovnica (aorta) vystupuje z ľavej komory ako vystupujúca srdcovnica (aorta ascendens). Do srdcovej svaloviny vydáva dve vencovité tepny, ktoré zaisťujú pravidelný prívod kyslíka a živín srdcovému svalu.tepny

Oblúk srdcovnice (arcus aortae) je pokračovaním vystupujúcej srdcovnice. Premieta sa za rukoväť mostíka. Vydáva ramennohlavový kmeň, ľavú spoločnú krčnicu a ľavú podkľúčnu tepnu. Ramennohlavový kmeň sa rozdeľuje na pravú spoločnú krčnicu a pravú podkľúčnu tepnu.

Spoločná krčnica vystupuje na krku pod kývačom hlavy a roz­konáruje sa na vnútornú krčnicu, ktorá vniká do lebky a zásobuje predovšetkým mozog, a vonkajšiu krčnicu. Tá vyživuje orgány krku a tvárovej časti hlavy.

Podkľúčna tepna vstupuje za kľúčnou kosťou ako tepna pazuchová do pazuchovej jamy a pokračuje ako ramenná tepna. Tá je uložená na vnútornej strane ramena medzi dvojhlavým a troj­hlavým svalom. Tu ju môžeme najľahšie stlačiť (palcom, hadicou) pri tepnovom krvácaní hornej končatiny. Pred lakťovým kĺbom sa ramenná tepna delí na tepnu vretennú a tepnu lakťovú. Vretenná tepna je v dolnej tretine predlaktia uložená povrchové na vretennej kosti. Tu sa najlepšie zisťuje pulz. Na dlani sú dva tepnové oblúky, z ktorých vystupujú tepny prstové.

Hrudníková srdcovnica je priamym pokračovaním oblúka srd­covnice. Zostupuje pred hrudníkovou chrbticou a vysiela medzirebrové tepny do medzirebrových priestorov a rozvetvuje sa k or­gánom hrudníkovej dutiny.

Brušná srdcovnica je pokračovaním hrudníkovej srdcovnice pod bránicou. Vydáva párové vetvy pre stenu brušnej dutiny, párové vetvy útrobné pre nadobličky, obličky a pohlavné žľazy a nepárové vetvy pre nepárové orgány brušnej dutiny: pečeň, žalúdok, slezinu, podžalúdkovú žľazu, tenké a hrubé črevo.

Spoločné bedrové tepny vznikajú rozdelením brušnej aorty. Samy sa skoro rozdelia na vnútornú bedrovú tepnu, ktorá vyži­vuje orgány a steny malej panvy, a vonkajšiu bedrovú tepnu, ktorá pokračuje na stehno ako stehnová tepna. Jej stlačením upro­stred pod slabinovým väzom môžeme zastaviť tepnové krvácanie z poranenej dolnej končatiny. V ďalšom priebehu vystupuje steh­nová tepna do zákolennej jamy, kde sa rozdeľuje na prednú a zadnú píšťalovú tepnu a tepnu ihlicovú, ktorých koncové vetvy vyživujú nohu a jej palce.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *