„Tichá“ forma ischemickej choroby srdca

Ak nastane nerovnováha medzi dodávkou a spotrebou kyslíka v myokarde, zmení sa hemodynamika, vzniknú metabolické následky a porucha v segmentálnych alebo globálnych komorových funkciách, a teda charakteristické zmeny na elektrokardiograme. To sa v klinike prejaví bolesťou na hrudníku či inými príznakmi ischémie – ťažším dychom alebo poruchami srdcového rytmu. Ak vznikne ischémia myokardu bez týchto príznakov, označuje sa ako „tichá“. Je známe, že ischemické zmeny na elektrokardiograme vzniknú pred výskytom bolesti pri námahovom elektrokardiografickom teste alebo pri rýchlej stimulácii predsiení.

Tieto asymptómické formy ischemickej choroby srdca sú častejšie ako formy s bolesťami, resp. s inými klinickými príznakmi. Asi u 50 % pacientov s ischemickou chorobou srdca, či už pred infarktom myokardu alebo náhlou smrťou, vyskytne sa tichá ischémia bez bolesti na hrudníku. V tom čase sa zjavia na elektrokardiograme zvýšené vlny T, na úseku ST depresia alebo elevácia a zvýšenie frekvencie srdca. Týmto zmenám na EKG zázname predchádza depresia kontraktility myokardu, zvýšenie koncového diastolického tlaku v komorách a zníženie srdcového indexu.

Ukazuje sa, že nie menej ako dve tretiny ischemických príhod je tichých. Tichá forma ischemickej choroby srdca sa vyskytuje u asymptómických pacientov s ischemickou chorobou srdca, u chorých, ktorí majú hrudníkovú angínu, ale aj prejavy tichej formy ischemickej choroby srdca a u chorých pred a po prekonanom infarkte myokardu.

Diagnostika tichej formy vyžaduje EKG monitorovanie. Možno ju však zachytiť pri psychickom zaťažení a sledovaní rádionuklidovými metódami.

Existencia tichých foriem ischemickej choroby srdca má veľký význam pre prognózu tých chorých, ktorí sú viac-menej asymptomatickí. K chorým s tichou formou ischemickej choroby srdca musíme pristupovať takisto zodpovedne ako k pacientom, ktorí majú symptomickú formu ischemickej choroby srdca, bojovať proti rizikovým faktorom, presadzovať správnu životosprávu a aplikovať bežnú farmakoterapiu.

 

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *