Trieska v prste

Cudzím telesom v koži alebo pod kožou býva zadretá trieska, črepina kovu alebo skla, tŕň, pichliač. V týchto prípadoch zvyčajne netreba vyhľadať odbornú zdravotnícku pomoc; väčšina cudzích telies sa dá odstrániť aj doma.

Je to vážne?

Cudzie teleso v koži je zriedkavo vážnym prob­lémom. Ťažkosti môžu spôsobiť hlboko zabod­nuté úlomky, najmä ak rana veľmi nekrváca, pretože hrozí nebezpečenstvo tetanovej infek­cie.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak je to možné, spýtajte sa dieťaťa, čo sa mu zadrelo pod kožu; ak je to sklo, zvy­čajne sa vreže celou svojou plochou, preto sa ho nepokúšajte odstrániť sami, ale vyhľadajte lekársku pomoc. Ak cudzím telesom nie je sklo a jeho ko­niec trčí z kože, odstráňte úlomok pin­zetou. Najprv však sterilizujte nad plameňom konce pinzety a nechajte ich vychladnúť. Po­tom odveďte pozornosť dieťaťa inam, aby sa pri vyťahovaní veľmi nevrtelo. Ak je úlomok pod kožou niekoľko minút, sterilizujte nad plameňom, alebo v liehu či nejakom antiseptickom roztoku ostrú ihlu na šitie. Potom na postihnuté miesto položte kúsok ľadu, aby ste ho trochu znecitliveli. Sterili­zovanou ihlou jemne porušte povrch kože, aby bolo vidieť koniec úlomku. Ak sa dá koniec uchopiť, vytiahnite ho sterilizovanou pinzetou. Postihnuté miesto umyte mydlom a vo­dou a potrite antiseptickým krémom. Miesto neprelepujte náplasťou, iba ak si to die­ťa vyslovene želá. Ak máte pri vyťahovaní cudzieho telesa ťažkosti, radšej vyhľadajte lekársku pomoc.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Ihneď sa obráťte na lekára, ak je cudzím tele­som sklo, ak je hlboko v koži, ak je znečistené špinou (zvyšuje sa nebezpečenstvo tetanu) alebo ak ho nedokážete odstrániť sami.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Ak je cudzím telesom sklo alebo ak je za­dreté hlboko v koži, lekár ho odstráni v miest­nom znecitlivení.

Ak je v rane špina, lekár môže dať dieťaťu injekciu s posilňujúcou dávkou protitetanovej látky.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *