Trombóza podkľúčnej a pazuchovej žily

Thrombosis v. subclaviae et v. axillaris je akútna trombóza podkľúčnej a pazuchovej žily, ktorá vzniká najmä u mladších mužov.

Etiopatogeneticky rozhodujúcu úlohu pri vzniku ochorenia zohráva silné preťaženie horných končatín, najmä pri športových výkonoch (tenis, kolky a pod.). Vznik trombózy môže podporovať sprievodné zúženie priestoru medzi kľúčnou kosťou a prvým rebrom.

Klinický obraz: V popredí ochorenia je nápadná stuhnutosť postihnutej hornej končatiny s opuchom a pocitom tlaku v pazuchovej jame. Objektívne možno zistiť nápadne rozšírené povrchové žily na končatine a v oblasti deltového a prsného svalu. Ochorenie môže recidivovať.

Pri diagnostike rozhoduje flebografické vyšetrenie. Diferenciálnodiagnosticky uvedené primárne ochorenie treba odlíšiť od sekundárnych foriem trombózy vznikajúcich na základe stlačenia podkľúčnej alebo hornej dutej žily mediastinálnym chorobným procesom.

Terapia: Do úvahy prichádza antikoagulačná a fibrinolytická liečba.

Pracovná schopnosť: V akútnom štádiu je dôležitý úplný pokoj. Pri recidivujú­cich ochoreniach môže byť pracovná schopnosť obmedzená.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *