Tvrdá stolica

Zapečenie (obstipatio) sa definuje ako namáhavé vyprázdňovanie tvrdej stolice. Defekácia býva zriedkavejšia. Frekvencia normálneho vyprázdňovania stolice je variabilná, od dakoľkých stolíc denne až po jednu stolicu za 2-3 dni.

Zapečenie ju buď príznak rozličných prvotných porúch (symptómové zapeče­nie) alebo samostatná porucha (jednoduché, návykové, habituálne zapečenie).

Príznakové zapečenie môže byť:

  1. organické, pri črevných ochoreniach, ktoré odrazu alebo zdĺhavo narúšajú priechodnosť čreva, napr. zápaly, nádory, vrodené odchýlky, bolestivé análne poruchy a iné črevné choroby,
  2. druhotné, reflexnou cestou pri chorobách iných orgánov ako čreva a celkových chorobách, ako je peptický vred, nefrolitiáza, ženské ochorenia, poranenie miechy, sclerosis multiplex, hypotyreóza, hypokaliémia, dehydratácia, otrava olovom a iné,
  3. funkčné, podmienené situačne (napr. zmena prostredia a návykového stereotypu), psychogénne (napr. depresia), farmakologicky (napr. anticholínergiká, psychofarmaká) a spazmami hrubého čreva pri syndróme dráždivého čreva. Pod zapečením ako samostatnou poruchou sa rozumie jednoduché (návykové, habituálne) zapečenie, čo je zdĺhavá funkčná obstipácia.

Jednoduché zapečenie: Motilitu hrubého čreva ovplyvňuje povzbudivo alebo tlmivo veľa činiteľov. Medzi najdôležitejšie patrí potrava, pohyb a psychovegetatívna situácia. Účinok týchto činiteľov vytvára predpoklady na priebeh úkonu defekácie. Defekačný reflex môžu narúšať slabé svaly brušnej steny a hrádze, zvýšený tonus análneho sfinktera a iné odchýlky. Každá porucha vyprázdňovania stolice reflexne tlmí priechodnosť hrubým črevom.

Návykové zapečenie sa vyvíja zo zlozvyku potláčania potreby na stolicu. Defekácia sa dá vedome zabrániť vôľovým sťahom svalov hrádze a vonkajšieho análneho zvierača. Potláčanie potreby defekácie zapríčiňuje chronické rozpätie konečníka, ochabnutie jeho tonusu, oslabenie prívodných signálov a napokon zdĺhavé zapečenie.

Časté príčiny potláčania potreby na stolicu sú chyby nácviku defekácie v detstve, nedostatok času a ponáhľanie sa, psychické zábrany.

Pri dlhom užívaní preháňadiel a pri častých klyzmách sa z čreva vylučuje veľa draslíka. Nedostatok draslíka vyvoláva popri celkových príznakoch aj nachrnutie črevného svalstva a ešte väčšie zapečenie.

Symptomaíológia a diagnóza: Okrem ťažkostí s vyprázdňovaním stolice subjektívne príznaky často chýbajú. Pacienti dakedy udávajú bolesť v oblasti krížovej kosti, zadku a stehien (tlak fekálií na krížové nervové korene). Príznaky, ako je bolesť hlavy, nechuť do jedenia, ošiaľ, zavše pominú hneď po defekácii, čo by mohlo svedčiť o ich reflexnom pôvode. Časté sú bolestivé análne komplikácie z ťažkého vyprázdňovania stolice a liečebných manipulácií. Zdĺhavé užívanie preháňadiel vyvoláva ťažkosti ako pri syndróme dráždivého čreva.

V anamnéze sa získavajú podrobné údaje o vyprázdňovaní stolice. Dakedy sa zistí, že ide o údajné zapečenie, keď chorý nemáva stolicu tak často a takej akosti, ako zodpovedá jeho predstave. Ak údaje svedčia o zapečení, zisťuje sa čas a okolnosti začiatku poruchy, stravovacie návyky chorého, či užíva preháňadlá, aké a koľko. Začiatok poruchy pred krátkym časom bez zjavnej vonkajšej príčiny je dôvodom na zvýšenie diagnostickej ostražitosti (možnosť nádorového ochorenia).

Pri objektívnom vyšetrení sa časom podarí nahmatať fekálie v esovitej časti. Indagačne sa zistí, že konečník je rozpätý fekáliami, bez potreby na stolicu (dyschézia, koprostáza). Rektoskopia potvrdí indagačný nález a môžu sa zistiť sekundárne zmeny po preháňadlách (katarálna proktosigmoiditída, melanosis coli). Obhliadka stolice ukáže objemnú stolicu s priečnymi zárezmi, ak nie je druhotne zmenená preháňadlami. Rtg vyšetrenie s kontrastnou klyzmou aj ústnou kontrast­nou náplňou ukáže zvyčajne veľkú kapacitu konečníka. Veľaročné užívanie preháňadiel mení rtg obraz hrubého čreva na podobný ako pri vredovej kolitíde preháňadlové hrubé črevo). Rektoskopia a rtg kontrastné vyšetrenie umožní navyše vylúčiť organické zmeny.

Terapia: Liečba jednoduchého, návykového zapečenia zahŕňa:

  1. poučenie chorého o fyziológii trávenia a mechanizme vzniku zapečenia,
  2. zákaz preháňadiel okrem odporúčaných (miernych) v rámci nacvičovania defekácie,
  3. stravu bohatú na vlákninu (celozrnný chlieb, zelenina, ovocie, pšeničné otruby) s dostatkom tekutín (vrátane ovocných štiav),
  4. telesný pohyb (rezká prechádzka, izbový telocvik a i.),
  5. nacvičenie (reedukáciu) defekácie.

Liečia sa prípadné bolestivé análne poruchy, ktoré vyvolávajú kŕč zvierača.

Nacvičovanie defekácie: Ráno po prebudení vypiť za pohár studenej ovocnej šťavy (alebo minerálky, sódovky). Po raňajkách zaviesť do konečníka glycerínový čapík. Pri pocítení potreby, no najskôr o 10 min, ísť na záchod a pokúšať sa aspoň 15 min o stolicu (so stoličkou pod nohami, aby sa stehná pritlačili k bruchu).

Pred spaním sa odporúča vypiť za lyžičku parafínového oleja alebo Lafinolu. Len čo sa stolica stáva pravidelnou, vynechávajú sa najskôr čapíky, potom olej. Ak sa nedosiahne vyprázdnenie 3-4 dni, môže sa podať pomocný (nie vysoký) klystír. Klystír sa nesmie podávať pravidelne, pretože by rušil nácvik normálnej defe­kácie.

Preháňadlá nie sú lieky proti návykovému zapečeniu. Sú vhodné na vyprázdňo­vanie čreva u dlho ležiacich chorých, pri bolestivých análnych poruchách a v starobe. Používajú sa na vyčistenie čreva pred rtg vyšetrením hrubého čreva a pri otravách.

Zhrčenosť stolice (fekalóm, faecal impaction) u starých ľudí sa často prejavuje nepravou hnačkou (larvované zapečenie). Porucha sa zistí indagáciou. Terapeuticky sa zhrčená stolica v konečníku rozdrobí prstom. Instiláciou teplého oleja sa dosiahne zmäknutie fekálií a pomocou klystíru sa vyprázdnia.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *