Vatovec obrovský – Calvatia gigantea

Jednou z najväčších húb sveta je vatovec obrovský (Calvatia gigantea. prášnicovité – Lycoperdaceae), nazý­vaná tiež prašivka obrovská. Je to kozmopolitická huba a rastie aj u nás. Bielu plodnicu má guľovitú, na vrchole trochu sploštenú. Dosahuje značné rozmery. Jej priemer je niekedy až 0,5 m, čo je skutočný rekord vo svete húb, váha dosahuje až 12 kg.

Vnútro mohutnej plodnice je vyplnené bielou dužinou, ktorá pri dozrievaní nadobúda zelenkastú farbu. Mladé plod­nice v niektorých krajinách pokladajú za jedlé.

Najväčšou osobitnosťou tejto huby je však počet výtrusov, ktorý pri niektorých exemplároch môže byť až 7000 miliónov! Vypočítalo sa, že keby z každého výtrusu vznikla nová plodnica a opäť z každého ďalšia, druhá generácia by vytvorila 800 ráz väčšiu hmotu húb, ako je objem zemegule.

V poslednom čase sa vatovcom obrovským začali zaoberať chemici. Podarilo sa im vyizolovať z neho zaujímavú zlúčeninu – kalvacín, ktorá podľa pokusov na zvieratách do určitej miery spomaľuje rast pletív novotvarov.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *