Vitamín C – Kyselina Askorbová a jej účinky na zdravie

Vitamín C je azda najdôležitejšia mikroživina. Je to silný antioxidant, pôsobí protizápalovo, posilňuje imunitný systém a stimuluje tvorbu spojovacieho tkaniva, kostí a zubov. vitamin-cPredstavuje aj čosi ako „cement“ pre steny ciev. Človek a morča (morské prasiatko) sú jediné cicavce, ktoré nie sú schopné produkovať si vo vlastnom tele po­trebný vitamín C. Stalo sa tak v dôsledku defektu v jed­nom jedinom géne, ktorý jeho tvorbu znemožňuje, hoci ho priam naliehavo potrebujeme. Zvieratá túto schopnosť ešte majú, a preto nedostávajú infarkt.

Vitamín C enormne stupňuje produkciu kolagénu a iných molekúl zabezpečujúcich rovnováhu tela. To on udržiava pružnosť, a tým aj mladistvosť 1 000-kilometrovej dĺžky stien ľudských tepien, žíl a kapilár. Keďže sme vzhľadom na génový defekt stratili schopnosť premieňať molekulu cukru na vitamín C, musíme si do te­la privádzať denne tri až päť gramov vitamínu C. Má sa to diať v podobe niekoľkých dávok v množstve 1-1,5 gramu. To preto, lebo vitamín C sa v tele neukladá, ale v prie­behu štyroch hodín sa spotrebuje, pričom prípadný preby­tok telo nijako nezaťaží, ale opustí ho vylučovacou cestou. Ak sa v dôsledku chronického nedostatku vitamínu obja­via prvé trhliny v cievach, zmobilizuje telo svoju stavebnú látku cholesterol, ktorá trhlinku upchá. Samozrejme, tým sa priemer cievy zúži, a tak je telo nútené zvýšiť krvný tlak, aby si aj napriek sťaženým podmienkam zabezpečilo pre­krvenie. Samozrejme, zvýšený tlak krvi predstavuje ďalšiu záťaž pre cievy, čo opäť rieši ďalší cholesterol, len aby ne­došlo k ďalšej trhline. Cieva sa zúži ešte viac, takže na prie­tok krvi je potrebný ešte vyšší tlak, a ten potom ešte viac zaťaží steny ciev… Táto bludná špirála sa neraz končieva srdcovým infarktom. Ale je možné aj čosi iné: môžete celý tento proces zvrátiť tým, že telu poskytnete dostatok vita­mínu C, ako aj iných vitamínov a minerálov. V prvom ra­de treba zdôrazniť, že prostredníctvom vitamínu C sa ciev­ne steny stávajú opäť pružnými, takže telo môže odbúravať cholesterol, a tým uvoľňovať priestor pre krv v cievach. Klesne krvný tlak a hrozba infarktu i porážky ustúpi. Kým začnú byť cievy celkom priechodné, trvá asi rok.

Vitamín C je skutočný elixír života aj pre cukrovkárov, pretože nielenže pomáha vyhnúť sa komplikáciám s cieva­mi, ale dokáže aj napraviť diabetickú deviáciu v látkovej premene. Vitamín C znižuje hladinu cukru v krvi, a tým aj potrebu inzulínu, ale práve diabetici mávajú hladinu vita­mínu C v krvi veľmi nízku.

Vitamín C je nevyhnutný pre stabilitu našich ciev, je to najdôležitejší prostriedok na liečenie rán nášho tela a náš najdôležitejší antioxidant, ako aj nenahraditeľný pomocník našej látkovej premeny. Som presvedčený, že už nasledujú­ca generácia nebude poznať srdcový infarkt, artériosklerózu ani porážku, pretože spásne poznatky medicínskeho výsku­mu budú zakotvené vo vedomí ľudí a podnietia ich na pra­videlné užívanie vitamínov a využívanie výživových do­plnkov. Ale s vyhýbaním sa týmto chorobám vo svojom živote môžete začať už teraz.

Ak sa vitamín C užíva vo forme kyseliny askorbovej, môže to vyvolať žalúdočné ťažkosti. Lepšie je užívať zmes kalciumsorbátu, magnéziumsorbátu a odtučnenej formy askorbylpalmitátu.

Vitamín C má, prirodzene, rovnaké napojenia na telové bunky ako glukóza. Avšak bunkám toho, kto jedáva veľa sladkostí, resp. konzumuje veľa sacharidov v podobe špa­giet či koláčov, sa dostáva viac glukózy než vitamínu C.

Ester vitamínu C prijíma krv dvakrát tak rýchlo a aj je­ho biologická využiteľnosť v tele je dvojnásobne dlhšia než v prípade „normálneho“ vitamínu C. Biele krvinky prijmú z esteru vitamínu C dvakrát toľko askorbátu, pričom ani po užití väčšieho množstva nevzniknú nijaké tráviace pro­blémy, ba nekoná sa ani útok na zubnú sklovinu. Ester C obsahuje významné bioflavonoidy, takže na to, aby sa do­siahla rovnaká ochrana, ho stačí užiť v porovnaní s bežným vitamínom C iba polovicu.

Najvýznamnejší doplnok vitamínu C predstavuje OPC, ktoré účinok vitamínu znásobuje asi desaťnásobne. Okrem toho ide o jeden z najdôležitejších antioxidantov, ktoré máme k dispozícii. Nemá nijaké vedľajšie účinky a vlastne sa ním ani nemožno predávkovať, hoci denná dávka má byť len okolo 50 miligramov.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *