Vitamín E – na pleť a proti rakovine

Vitamín E a vitamín C tvoria spolu silný omladzovací tím: zatiaľ čo vo vode rozpustný vitamín C sa nachádza vo vodných častiach buniek, v tukoch rozpustný vitamín E sa nachádza medzi lipidmi a pomáha chrániť tukové bunky proti peroxidácii („infikovaniu“ kyslíkom) a štuchnutiu. vitamin-ePočetné štúdie ukázali, že vitamín E má niekoľko výhod. Medzi ne patria:

  • skracovanie reťazových reakcií voľných radikálov, ktorých vý­sledkom je poškodenie buniek
  • blokovanie oxidácie LDL cholesterolu a iných tukov, ktoré môžu poškodiť bunky
  • prevencia proti srdcovému infarktu a mŕtvici, udržovanie čistých tepien, ich ochrana pred usadeninami
  • zvyšovanie imunity
  • blokovanie rastu rakovinových buniek
  • prevencia postupu degeneratívnych ochorení mozgu
  • uvoľnenie symptómov artritídy
  • boj proti sivému zákalu a iným očným chorobám
  • prevencia proti „krívaniu“ alebo nepriechodnosti tepien dol­ných končatín

V podstate vitamín E je prvá ochranná zóna proti poškodzovaniu lipidov (tukov) voľnými radikálmi v bunkových membránach. Keď je lipid napadnutý a „radikalizovaný“ – zmenený na lipid peroxi ra­dikál, ktorý je nebezpečný, pretože mu chýba elektrón – vitamín E okamžite zasahuje, pričom obetuje jeden z vlastných elektrónov, aby zabránil peroxi radikálu ukradnúť elektrón zo susednej vrstvy tuku. S týmto extra „E“ elektrónom sa z peroxi radikálu stáva lipid peroxid, čo je tiež nebezpečná látka – vitamín E pracuje ďalej a spolu s antioxidačnou látkou glutatiónperoxidázou zastavuje re­ťazovú reakciu voľného radikálu, ktorou sa oxidujú lipidové bunky a štuchnú.

Takto vitamín E zabraňuje oxidácii a „štuchnutiu“ LDL choles­terolu. Teraz už vieme, že kým LDL cholesterol nestuchne, nezna­mená pre ľudský organizmus vážnejšiu hrozbu. Keď je však che­micky zmenený reakciou s kyslíkom, začína vystielať steny artérií, kde sa ukladá vo forme doštičiek, ktoré ich postupom času upchá­vajú. Keď zabránite štuchnutiu LDL cholesterolu, pomôžete zasta­viť aterosklerózu ešte pred tým, ako sa začne.

Podľa Dr. Ishawlala Jialala z Juhovýchodného medicínskeho centra na Texaskej univerzite v Dallase, u ľudí užívajúcich 800IU vitamínu E denne počas troch mesiacov sa znížilo tempo oxidácie LDL cholesterolu o 40 percent. Podľa jeho názoru tieto účinky možno pozorovať už pri užívaní doplnkov vitamínu E vo výške 4001U denne.

Pri pokuse uskutočnenom na primátoch vo výskumných labora­tóriách aterosklerózy na Univerzite v Mississippi zistili, že u opíc kŕmených stravou s vysokým obsahom tuku sa spomalil a zvrátil proces blokovania artérií, keď im podávali vitamín E. Zvieratá, kto­rým podávali 108IU vitamínu E denne počas troch rokov, tvorili len jednu pätinu z prípadov arteriálnych zablokovaní v porovnaní so zvieratami, kŕmenými stravou s vysokým obsahom tukov, ale bez pridávania vitamínu E. Dokonca aj u opíc, ktoré trpeli bloko­vaním artérií, sa pri podávaní vitamínu E arteriálne zablokovanie zmenšilo o 60 percent: z priemerných 35 percent upchatí artérií na 15 počas obdobia dvoch rokov.

Dr. Howard Hodis z Lekárskej fakulty na univerzite v Južnej Ka­lifornii zistil, že vitamín E zastavuje proces upchávania artérií aj u ľudí. V jeho výskume muži v strednom veku po chirurgickom zá­kroku koronárneho bypasu dostávali 100IU dávky vitamínu E den­ne spolu s ostatnými liekmi. Po dvoch rokoch pozorovania boli ich artérie oveľa širšie ako u mužov užívajúcich menšie dávky vitamí­nu E – angiogram odhalil, že v niektorých prípadoch sa povlak vlastne zmenšil.

Ako ukázali početné výskumy na Harvarde, zdá sa, že vitamín E redukuje srdcové choroby. Zistilo sa, že riziko srdcových chorôb bolo nižšie u tých, ktorí užívali 100IU až 250IU vitamínu E denne v porovnaní s tými, ktorí ho neužívali. Tým, ktorí užívali vitamín E hrozilo takisto o 29 percent nižšie riziko mŕtvice a znížila sa u nich celková úmrtnosť až o 13 percent. V štúdii so 40000 mužmi v strednom veku, ktorí užívali vitamín E vo vyššej dávke ako 100IU denne počas dvoch rokov, mali o 37 percent nižšie riziko hlavných kardiovaskulárnych problémov vrátane infarktu srdca. Prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie zameraný na mužov v 16 mes­tách Európy potvrdil, že vysoká hladina vitamínu E vás dokonca väčšmi ochráni pred smrteľnými srdcovými chorobami, ako keby ste znížili krvný cholesterol, pretože podľa všetkého práve vitamín E zabraňuje oxidácii cholesterolu na jeho najtoxickejšiu formu.

Vitamín E a cukrovka

Najmä diabetikom môže byť prospešné užívanie vitamínu E, pretože spolu s vitamínom C zamedzuje oxidačným reakciám, ktoré vedú ku glykozidácii bielkovín, spájaniu nadbytku cukru v krvnom riečisku s proteínmi v tele. Podľa výskumu Dr. Sushila Jaina z Medicínskeho centra louisianskej štátnej univerzity a Dr. Johna Cunninghama z massachutskej univerzity sa u diabeti­kov užívajúcich 100IU vitamínu E denne počas troch mesiacov podstatne znížila hladina triglyceridu, čo poukazuje na to, že do­plnky vitamínu E môžu pomôcť u diabetikov redukovať kardiovas­kulárne ochorenia.

Vitamín E a rakovina

Mnoho výskumov poukázalo na úzke prepojenie medzi vitamí­nom E a bojom proti rakovine. Vo výskume uskutočnenom v Ná­rodnom inštitúte pre rakovinu sa zistilo, že keď ľudia užívali dopln­ky vitamínu E v dávkach približne 100IU, riziko rakoviny ústnej dutiny sa zredukovalo o 50 percent. Mnoho iných prieskumov ve­die k záverom, že výsledkom nízkej hladiny vitamínu E v krvi je 50 percentné zvýšenie rizika každého druhu rakoviny. Prečo je vita­mín E taká magická protirakovinová látka? Väčšina vedcov verí, že ide o schopnosť vitamínu E zvyšovať obranyschopnosť imunitného systému. Podľa Dr. Blumberga, vedúceho laboratórií antioxidačných výskumov na Tuftskej univerzite, vitamín E pomáha predchá­dzať rakovine v troch stupňoch: chráni bunku pred poškodzujúcimi voľnými radikálmi, v črevách sa spája s inými látkami a zabraňuje tvorbe karcinogénov a zvyšuje obranyschopné reakcie imunitného systému tým, že striehne na zárodky rakoviny. Blumberg zdô­razňuje, že „dostatočné množstvo vitamínu E v krvi udržuje bunky imunitného systému v čulom stave, takže sú pripravené napadnúť zárodky rakovinových buniek, čím hrá úlohu primárnej obrany pro­ti rakovine.

Ako bojuje vitamín E proti starnutiu

Podobne ako mnoho iných geriatrických vitamínov, minerálov a hormónov, vitamín E vracia imunitný systém starnúceho človeka do obdobia mladosti. Dr. Simin Meydani, výživový imunológ z Tuftskej univerzity, denne podával ľudom nad 60 rokov od 400 do 800IU vitamínu E. Aj napriek tomu, že ich imunitné reakcie star­nutím klesali, dodatočný vitamín E obrátil tento trend a spôsobil návrat imunitných reakcií na úroveň mladosti, Dr. Meydani zistil, že počet bielych krviniek bojujúcich proti infekciám vzrástol v priebehu 30 dní od 10 do 50 percent. Niektoré iné imunitné funk­cie sa zvýšili o 80 až 90 percent. Meydani poznamenal, že podľa ODD štandardov by jeho pacienti neboli považovaní za subjekty s nedostatkom vitamínu E.

Vo svete, kde znečistenie vzduchu a iné škodliviny prostredia útočia na naše telo, potrebujeme proti nim dodatočnú ochranu, kto­rú nám ponúka práve vitamín E. Voľné radikály ako oxidy dusíka a ozón – chemické komponenty znečisteného vzduchu – napádajú bunky pľúc, kde vysoká koncentrácia kyslíka spôsobuje náchylnosť na inváziu voľných radikálov. Vitamín E zabraňuj tvorbe molekúl lipid peroxidu – molekuly oxidovaného tuku, čím chráni naše pľúca.

Vitamín E

Výhody Neutralizuje voľné radikály, chráni ľudské tkanivá a bunky, zabraňuje poškodeniu oxidáciou.
Upozornenie Extrémne vysoké dávky zaprí­čiňujú únavu, nauzeu, bolenie hlavy, črevné kŕče, hnačky.
Potravinové zdroje olejové semiačka, listová zeleni­na, pečeň, celozrné obilie, pše­ničné klíčky, vaječné žĺtky, mas­lo, oriešky.

Vitamín E a cvičenie

Dopĺňanie vitamínu E je obzvlášť dôležité pre tých, ktorí pravi­delne cvičia. Paradoxné je, že hoci cvičenie pomáha proti starnutiu, takisto zvyšuje riziko starnutia. Pri cvičení spaľujeme palivo, inak povedané zapájame mitochondrie, ktoré sú producentmi energie

buniek. Avšak samotný spaľovací proces vytvára voľné radikály – druh bunkového toxického odpadu ktorý môže spôsobiť nové po­škodenie membrány, ako aj ohroziť mitochondrie a znížiť produk­ciu energie. Vitamín E skracuje reťazové reakcie voľných radi­kálov, ktoré môže spustiť samotné cvičenie. Výsledkom je, že ľudia užívajúci vitamín E zistia, že sa zlepšila ich odolnosť a celkové zdravie.

Užívanie vitamínu E

Ľudia užívajúci doplnky vitamínu E nezaznamenali prakticky žiadne vedľajšie účinky, hoci u niektorých sa objavilo mierne zvýšenie krvného tlaku, keď po prvýkrát začali užívať vyššie dávky vitamínu E. Hoci určité množstvo vitamínu sa dá získať z potravy, ak chcete skúsiť jeho omladzujúce účinky, musíte užívať doplnky. Aby ste získali 400IU, ktoré väčšina špecialistov na gerontológiu odporúča ako dennú dávku, museli by ste konzumovať 2,31 obil­ného oleja, viac ako 2,25 kg obilných klíčkov, osem šálok mandlí alebo 22 šálok vlašských orechov. Ak by ste si zvolili túto cestu, prijímali by ste asi 22250 kalórií a 1 912 gramov tuku – čo by asi ťažko bola vhodná cesta k zdraviu.

Dokonca aj malé dávky vitamínu E môžu byť užitočné. Veľa le­károv verí, že aj 100 IU vitamínu E denne pomôže ako prevencia proti srdcovému infarktu. Vhodnejšou dávkou je však 400 IU den­ne. Sami zistíte, že je účinnejšie užívať toto množstvo v dvoch 200 IU dávkach denne spolu s jedlom. Do 800 IU denne je bezpeč­ná dávka, ale dávky nad 400IU mávajú mierne protizrážanlivé účinky podobne ako aspirín, a preto takáto dávka nie je vhodná pre tých, ktorí čakajú na chirurgický zákrok a už užívajú antikoagulanty, prostriedky proti zrážaniu krvi.

Pri výskume s 800 pacientmi trvajúcom jeden rok sa zistilo, že ani jeden z nich pri megadávkach 2000 IU vitamínu E denne netr­pel jeho nepriaznivými účinkami, avšak už pri dávkach 3200IU denne sa zistilo, že majú toxické účinky a spôsobujú bolenie hlavy, hnačky a vysoký krvný tlak.

V ďalšom výskume, v ktorom už pri dennej dávke 50 IU zazna­menali, že toto množstvo spôsobuje u fajčiarov hemoragiu (krvácanie) alebo krvácavú porážku. Tento hojne publikovaný výskum, ako sa neskoršie zistilo, bol v mnohých ohľadoch chybný a väčši­na výživových výskumníkov ho vypustila z hlavy ako chybný. Mnohí americkí vedci sú v rozpakoch, pretože dávka 50IU vitamí­nu E denne je len ťažko postačujúca, aby mohla zmeniť krvnú koaguláciu, alebo aby sa mohli prejaviť nejaké väčšie pozitívne účinky. Väčšina amerických lekárov odporúča dávku 400 IU vita­mínu E denne.

Keď raz začnete užívať vitamín E očakávajte, že táto dávka sa stane súčasťou každodenného režimu na predĺženie života. Výsku­my ukazujú, že to trvá prinajmenšom dva roky, kým sa prejavia prospešné účinky vitamínu E na srdce a dosiahnu optimálnu úro­veň, hoci iné pozitívne účinky možno pociťovať okamžite.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *