Vitamíny pre deti

Vitamíny sú látky, ktoré sa v tele nachádzajú len vo veľmi malých množstvách. Pre zdravie človeka sú však nevyhnutné. Znížené množ­stvo vitamínov sa prejavuje určitými poruchami zdravia a ich úplný nedostatok vyvoláva osobitné ochorenia. Väčšiu časť vitamínov získavame potravou. Len niektoré si ľudské telo vie vyrobiť samo. Preto nedostatok vitamínov u dieťaťa spočíva predovšetkým v nevhodnom zložení stravy alebo v jej nedokonalom a nesprávnom spracovaní a využití (napr. pri opakovaných hnačkách). Spotreba vitamínov v tele stúpa pri prudkom raste, pri chorobách spojených s horúčkou a pri opakovaných alebo chronických ochoreniach.detske-vitaminy

Vitamín A vplýva na správny stav slizníc (najmä dýchacích a mo­čových ciest) a na dobré videnie. Jeho nedostatok sa u dieťaťa preja­vuje zvýšenou náchylnosťou na ochorenia dýchacích a močových ciest a zhoršeným videním za šera. Vitamín A sa nachádza v mlieku, masle, žitku, pečeni, rybom tuku, špenáte, rajčiakoch a v mrkve.

Vitamín B Týmto spoločným názvom sa označuje veľa látok roz­ličného zloženia a účinku. Ovplyvňujú stav kože, nervov a tvorbu krvi. Nachádzajú sa vo vajciach, mäse, mlieku, zelenine a škrobovinách. Nedostatok vitamínu skupiny B vzniká u dieťaťa pri hnačkách, nedostatočnom vstrebávaní potravy a pri liečení antibiotikami. Preja­vuje sa mokvavými ústnymi kútikmi a veľmi červeným a vyhlade­ným jazykom. Pri dlhšom užívaní antibiotík musíme preto podávať továrenský pripravený komplex vitamínov B, ako napr. prípravok B-komplex.

Vitamín C je pre detské telo veľmi dôležitý. Zasahuje do viace­rých dôležitých pochodov, ktoré prebiehajú vo všetkých bunkách tela. Nachádza sa najmä v ovocí a zelenine. Jeho množstvo je v roz­ličných druhoch ovocia a zeleniny rôzne a skladovaním klesá, preto ho je napr. na jar v zemiakoch, zelenine a ovocí málo. Vitamín C sa ničí svetlom, vzdušným kyslíkom, varením, stykom s niektorými kovmi (železo), ako aj pomalým rozmrazovaním potravín. Preto jeho jediným zdrojom v detskej výžive je čerstvé ovocie a zelenina. Pri­dájané dieťa má dostatok vitamínu C v materinskom mlieku, ale umele živenému dieťaťu ho musíme pridávať už v prvých týždňoch života. Do 1. mesiaca dávame 1 tabletku vitamínu C denne. Po 1. mesiaci začneme dieťaťu dávať ovocné šťavy. Pripravujeme ich z ovo­cia bohatého na vitamín C (pomaranče), alebo do šťavy pripravenej z plodov s menším obsahom vitamínu C pridáme ešte šťavu z citró­na. Dbáme na to, aby sa vitamín C prípravou neničil. Preto stravu pripravujeme tesne pred podaním, nikdy ju nerobíme do zásoby a nenechávame zbytočne dlho stáť v otvorenej nádobe na vzduchu. Ovocné šťavy neprihrievame. Na krájanie a strúhanie ovocia a zele­niny používame len nože a strúhadlá z nehrdzavejúcej ocele, príp. sklenené alebo z plastickej látky. Do ovocných kaší, ktorých zákla­dom bývajú väčšinou jablká, pridávame vždy citrónovú alebo poma­rančovú šťavu. Väčšie deti učíme jesť celé, nepostrúhané jablká. Na jar pridávame do stravy čo najviac zelenej pažítky alebo petržlenu, príp. hlávkový šalát. Nedostatok vitamínu C v tele sa prejavuje väč­šinou na jar zníženou odolnosťou detí voči chorobám, bledosťou a unavenosťou. Niekedy sa zjaví aj zvýšená krvácavosť z ďasien. Po zvýšenom prívode vitamínu C v strave sa stav rýchlo upraví. Umele pripravený vitamín C dávame len deťom, ktoré opakovane chorľavejú.

Vitamín D má v detskom tele veľký význam. Ovplyvňuje správnu stavbu rastúcich kostí, usmerňuje hospodárenie s vápnikom a fosfo­rom a reguluje ukladanie vápnika do mäkkých častí detských kostí. Je to jeden z mála vitamínov, ktoré si ľudské telo vie vyrobiť aj samo pri ožarovaní kože slnkom, a najmä lúčmi horského slnka. Vi­tamín D sa v tele ukladá do zásoby. Nachádza sa v rybom tuku, pe­čeni, masle, mlieku a žĺtkoch. Rýchlo rastúci detský organizmus má veľké nároky na spotrebu vitamínu D. Všetky poruchy trávenia (hnačky, poruchy pečene a pod.) znemožňujú vstrebávanie vitamí­nu D z čreva. Môže sa preto stať, že aj u správne a dostatočne žive­ného dieťaťa vznikne nedostatok tohto vitamínu a môžu sa zjaviť aj príznaky krivice. Ochorenie sa prejavuje len u detí do 2 rokov. Pretože strava dojčiat a batoliat v našich podmienkach neobsahuje toľko vitamínu D, koľko ho dieťa potrebuje, a pretože nemôžeme (najmä v mestách) zabezpečiť dieťaťu toľko slnka, aby si organizmus sám vyrobil vitamín D v potrebnom množstve, všetkým doj čatám pravidelne podávame vitamín D. Dávame ho buď v nárazových dáv­kach (4 krát do roka a najčastejšie do 3 mesiacov života), alebo denne v kvapkách. Batoľa môže dostávať buď kvapky vitamínu D, alebo rybí tuk. Dávky, ktoré určí detský lekár, musíme presne dodržiavať, pretože pri predávkovaní je vitamín D pre ľudské telo veľmi nebez­pečný a môže vážne poškodiť zdravie dieťaťa.

Vitamín K je veľmi dôležitý pre správne zrážanie krvi. V prírode sa nachádza v dostatočnom množstve a okrem toho ho vytvárajú aj mikróby, ktoré sa bežne zdržujú v ľudskom čreve. Nedostatok vitamínu K sa vyskytuje len ojedinele a môže sa prejaviť najmä po dlhom podávaní antibiotík, ktoré porušia pomer mikróbov v čreve.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *