Vredová choroba žalúdka a dvanástnika – Ulcus ventriculi, ulcus duodeni

Vredová choroba žalúdka a dva­nástnika je v našich krajinách častým ochorením, najmä u mužov. Postihuje v priemere 5 % všetkého obyvateľ­stva, prevažne v najproduktívnejšom veku, medzi 20. a 40. rokom. Podľa neúplných štatistík trpí na Slovensku na túto chorobu asi 200 000 ľudí.gastrofibroskop

Vred (ulcus) znamená v lekárskom názvosloví tkanivový kaz a nekryje sa s ľudovým pojmom hnisavého kož­ného vredu. Vred žalúdka či dvanást­nika sa vytvára natrávením sliznice alebo aj hlbších vrstiev ich stien žalúdkovou šťavou, pričom nevy­hnutnou podmienkou je prítomnosť žalúdkovej kyseliny (kyseliny soľnej). Za normálnych okolností nevznikne, pretože žalúdok má prirodzenú ochranu sliznice pred účinkom šťavy. Vznikne až vtedy, keď tieto obranné mechanizmy zlyhajú. Príčiny zlyha­nia sú zatiaľ málo známe. Veľkosť vredu kolíše od 2 až 3 mm po 1 cm v priemere. V strede má rozlične hlboký kráter a okraj je valcovito naliaty. Spravidla sa vyskytne len jeden, no nie je zriedkavosťou ani viac vredov naraz. Vred buď zostane na povrchu, alebo prenikne do hĺbky, takže niekedy úplne prederaví (perforuje) stenu žalúdka alebo dvanást­nika. Obsah žalúdka sa dostane do brušnej dutiny a spôsobí zápal pobrušnice, čím náhle vznikne veľmi ťažký stav, ktorý si vyžaduje okamžité chirurgické riešenie. Inokedy vred môže na postihnutom mieste poško­diť prebiehajúcu cievu a zaviniť krvácanie. Napriek tomu, že vred má výslovne miestny charakter, ochorie celý orga­nizmus, a preto je správnejšie hovo­riť nie o vrede žalúdka či dvanástnika, ale o vredovej chorobe. Pôvod choroby doteraz nie je úplne jasný. Najpodstatnejšia príčina väzí pravde­podobne v narušení centrálne­ho nervového systému, ktorý ria­di vylučovanie šťavy žalúdka a celú jeho činnosť. Dosah nervovej sústavy vy­plýva aj z toho, že vredová choroba je ochorením typicky ľudským, u zvie­rat neznámym, jej výskyt súvisí s úrovňou civilizácie. Vzniká predo­všetkým pri zvýšenej nervovej záťaži (vysokoškoláci, študujúci popri za­mestnaní, psychicky náročné za­mestnania, ale aj iné stresové situ­ácie). Osobnú vnímavosť podmieňu­je vrodená dispozícia, takže cho­roba postihuje spravidla viacerých členov tej istej rodiny. Porucha je trvalá, ale vred sa prejavuje len nárazovo za vhodných podmienok a pri náhlej záťaži. Vredová choroba žalúdka a dvanástnika je chronické ochorenie s periodickým zhoršovaním na jar a v je­seni. Príčina tohto javu nie je známa. Obdobie bolesti trvá niekoľko týž­dňov a potom ho vystrieda pokoj, ktorý však môže pretrvávať, najmä pri cieľavedomej životospráve, aj niekoľko rokov, takže vtedy sa postih­nutý cíti úplne zdravý. Základným príznakom choroby je bolesť kŕčovi­tého, pálčivého alebo tlakového ty­pu. Zhoršuje sa duševnou alebo telesnou námahou, hladovaním, ne­vhodnou stravou, fajčením, po alko­hole a čiernej káve. Sprievodným javom je pocit plnosti žalúdka, ktorý chorí opisujú ako „opuchnutý žalú­dok”, ďalej pálenie záhy, grganie, zvýšená plynatosť, zápcha, celková ochabnutosť a nepokoj.

Žalúdkový vred sa niektorými príznakmi odlišuje od vredu dvanást­nika. Postihuje skôr starších ľudí, často v sprievode zníženého vylučo­vania žalúdkovej kyseliny. Bolesť pri­chádza 1/2 hodiny až 2 hodiny po najedení a trvá 2 – 3 hodiny. Sústre­ďuje sa v oblasti žalúdka, nad pupkom s vyžarovaním nahor a do chrbta. Po vyvracaní jedla a štiav nastáva úľava. Strach z bolesti po najedení núti chorého, aby znižoval príjem potravy, čo spôsobuje chud­nutie. Žalúdkový vred má väčší sklon ku krvácaniu, kým dvanástnikový k prederaveniu (perforácii).

Dvanástnikový vred postihuje prevažne mladých ľudí, najmä mužov. Vyvoláva väčšiu bolesť, ktorá prichádza nalačno, často uprostred noci. Vyskytuje sa napravo od pupka a vyžaruje pod pravý rebrový oblúk. Ustupuje po najedení, najmä ak sa postihnutý napije mlieka, po vracaní alebo vypití zásaditej minerálnej vo­dy (tým sa tlmí nadmerné množstvo žalúdkových kyselín).

Krvácanie z vredu sa prejaví nevoľnosťou, závratom a vracaním usadliny podobnej čiernej káve. Po­tom nasleduje čierna smolovitá stoli­ca. Chorý však pritom nemusí pociťo­vať bolesti. Niekedy je krvácanie nepostrehnuteľné voľným okom a zistí sa len chemickým rozborom stolice. Krvácanie z vredu si vždy vyžaduje liečbu v nemocnici.

Prederavenie vredudobrušnej dutiny sa ohlási náhlou prudkou až neznesiteľnou bolesťou v celom bru­chu, doskovite napnutou brušnou stenou a sprievodným šokom. Je to síce závažná komplikácia, dnes ju však možno dobre riešiť chirurgicky, ak pomoc príde včas.

Vredy sa hoja jazvou. Zjazvený vred v oblasti prechodu žalúdka do dvanástnika môže natoľko zúžiť vrát­nik (pylorus), že potrava neprechá­dza cezeň do čreva, ale sa hromadí v žalúdku. Chorý vracia zvyšky natráveného jedla, stráca na hmotnosti a chudne. Táto komplikácia, pylorostenóza (zúženie vrátnika), vyžaduje si chirurgický zásah. Žalúdkový vred u starších osôb môže prejsť do rakoviny. Dvanástni­kový vred sa na rakovinu nikdy nezvrháva.

Prítomnosť vredu potvrdí vyšetrenie žalúdka a dva­nástnika. V sporných prípadoch po­môže gastrofibroskopické vyšetre­nie, ktoré umožňuje priamo prezrieť vnútro žalúdka osobitným prístro­jom – gastrofibroskopom (podobá sa žalúdkovej sonde, ibaže má aj optické zariadenie).

Liečba vredovej choroby ža­lúdka a dvanástnika sa usiluje odstrá­niť dráždivé podnety, potlačiť vylučo­vanie žalúdkovej kyseliny a utlmiť priveľkú hybnosť žalúdka. Najlepší a najtrvalejší účinok prináša duševný pokoj, psychická rovnováha a dosta­točný oddych. Chorí si preto musia upraviť životosprávu, rodinné a pra­covné pomery. Rozčuľovanie a ner­vové napätie chorobu vždy zhoršujú. Ďalším významným liečebným čini­teľom je diéta. Odporúča sa jesť často a po malých porciách tak, aby chorý mal vždy čosi v žalúdku, a tým viazal pôsobnosť žalúdkovej šťavy. Treba sa vyvarovať všetkých dráždi­vých jedál, nejesť mäsové vývary, pečené a pražené mäsá, údeniny, veľmi kyslé a korenené pokrmy. Ká­va, alkohol a fajčenie (najmä nalač­no) patria k najväčším dráždidlám činnosti žalúdka, takže chorý by sa ich mal vzdať natrvalo. Vhodné sú mliečne výrobky, maslo, rastlinné oleje, varené mäsá, ryby, vajcia, ze­miaky, menej sladené kompóty, ovocné šťavy, zásadité minerálne vo­dy a pod. Liečivami sa napomáha útlm chemickej i mechanickej činnosti žalúdka a upokojenie nervovej sústavy chorého.

Chorý s čerstvým vredom potrebuje liečbu na posteli trvajúcu niekoľko dní až týždňov a v prísne dodržiava­nej životospráve by mal zotrvať až do úplného vyhojenia. Nehojace sa vre­dy alebo vážne komplikácie si vyža­dujú chirurgický zásah, pri ktorom sa odstránia dve tretiny žalúdka, teda tá časť, v ktorej sa vytvára žalúdková kyselina, pretože inak by vred vznikol nanovo. Pobyt v kúpeľoch napomá­ha liečbu upokojujúcim prostredím, diétou a pitím zásaditých minerál­nych vôd. Základné úpravy životosprávy má chorý dodržiavať aj v medziobdobiach, keď sa cíti dobre, aby tým predišiel návratu vážneho stavu.

 

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Vredová choroba žalúdka a dvanástnika – Ulcus ventriculi, ulcus duodeni

  1. Dobry den. Pevne verim ze tieto všetky žalúdočné problémy a choroby sú pre ľudí veľmi nepríjemné. Nakoľko pri neskorom zisteni (čo býva dosť casto) je chirurgický zákrok nevyhnutný. Píšem lebo sa chcem podeliť o veľmi dobrú skúsenosť. Moja manželka (helikobakter) takisto svagor ( vredové ochorenie zaludka), a veľmi dobrý rodinný priateľ (zápal žalúdočných stien a vtedy. Všetci túto ľudia ktorym tieto ochorenia boli zistené, museli používať veľmi silné antibiotiká. Niesom lekar takže neviem povedať aké. Mesiac prešiel a napr. Moja manželka mala po konzultáciách ťažších jedál silné kŕče, koliky. Po mesiaci antibiotík vyskúšala zjesť omeletu. Tie kŕče boli stále rovnaké.nic sa nezmenilo. Lekar jej pred tým povedal že jej žalúdok je tak silno zapálený že sa sám čuduje že ju častejšie nebolieva. Nechcem opisovať všetkých troch ludi. Ale bolo to približne rovnaké. Jednoducho silné bolesti.
    Pred niekoľkými mesiacmi som čítal knihu od dr.Lipke. ten rozoberá omegu3 a jej účinky na ľudské telo atd. ( odporucam). Dostal som sa k nemenovanej nórskej firme. Omega3 (olej, nie kapsule) od tejto firmy nemá konkurenciu vo svete. Rozhodol som sa pre túto firmu pracovať pominie mojej hlavnej práci. Dnes máme vynikajúce výsledky ľudí ktorý túto omega 3 vyskúšali. Podiel EPA a DHA je 600 k 900. Čiže niet oleja ktorý by bol tak vysoko kvalitný ako tento. Aby som nezabudol na moju manželku a priateľov ktorý to skúsili. Už po mesiaci požívania sa cítila vynikajúco. Všetko jednoducho prešlo. Ziadne bolesti ziadne kŕče, jednoducho nič. Ako sa hovorí ak nevyskusas nevieš. Omega 3 je kyselina ktorá v rovnováhe s omegou 6 nasu bunku chráni a udržiava zdravú na jej funkciu. Ak máte v tele POMER omega 6 k omega 3 väčší ako 5:1 vznikajú zápaly buniek ktoré sa po dlhšom či kratším case prejavia ako choroba. U mňa pije tento olej celá rodina. Chcem aby moje deti boli zdravé.viem že robím dobre. Verim v tento produkt preto ho odporúčam všetkým ľuďom ktorých poznám. Ak by sa chcel niekto so mnou skontaktovať alebo nejaké bližšie informácie. Rád pomôžem. Je to každého osobná vec. Omega 3 je základ pre zdravé srdce, mozog, cievy, imunitný systém, jednoducho je to súčasť vašich buniek. Telo ho produkovať nevie. Musí ho len prijímať.
    Prajem pekný deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *