Žalúdočný a dvanástnikový vred

Vred žalúdka a dvanástnika postihuje ľudí medzi 20.-60. rokom. Len zriedka sa vyskytuje aj u dojčiat a u starších ľudí.

Príčinu jeho vzniku nepoznáme. Najväčšiu účasť na jeho vzniku má pravdepodobne porucha vegetatívneho nervového systému. Nezanedba­teľné sú aj psychické činitele. Chorý s vredom je iba zriedkakedy veselý a vyrovnaný, málokedy je to optimista, vždy skôr pesimista. Veľmi často má chmúrnu náladu, pociťuje úzkosť a je ustavične nespokojný so svojím osudom a so sebou samým. Dôsledkom neustáleho nervového vypätia a s tým súvisiacej poruchy vegetatívneho nervového systému je sťažené a zhoršené zásobovanie žalúdka alebo dvanástnika krvou na určitom mieste, ktoré je takto akoby „predurčené“ na vznik vredu. Žalúdočnej šťavy pribúda, predovšetkým sa zvyšuje množstvo kyseliny soľnej. Kyse­lina soľná oblasti zle zásobené krvou naruší a zničí sliznicu. Odumrie tu tkanivo vo veľkosti šošovice a to je tzv. jednoduchý vred, teda prvý typický patologickoanatomický príznak vredovej choroby. Nie každé prudké odumretie sliznice spôsobuje trvalé ťažkosti, pretože takýto vred sa často vyhojí a neostane po ňom nijaká stopa. Ak vred prenikne do hlbších častí steny žalúdka, spôsobuje zjazvenie, niekedy aj prederavenie steny žalúdka.mlieko

Vredová choroba sa diagnostikuje podľa charakteristických príznakov, pomocou žalúdočnej sondy a röntgenologickým vyšetrením. Lekár na röntgenovej snímke zistí príznačné zmeny na žalúdku. Ony, ako aj ďal­šie príznaky sú objektívnymi dôkazmi, že ide o žalúdočný alebo dvanástnikový vred. Pre ťažkosti spôsobené vredom je typické, že sa objavujú najmä na jar a v jeseni. Majú príznačnú rytmickosť aj v priebehu jednot­livých dní. Stáva sa napr., že postihnutého zobudia nad ránom prudké bolesti alebo pocíti bolesť asi pol druha hodiny po hlavnom jedle ap. Dôležité je, že cíti bolesť vždy na tom istom mieste. Prevažná väčšina chorých na vred trpí na nadprodukciu žalúdočnej kyseliny (hyperacidita). Ale ani ľudia, ktorí nemajú dosť kyseliny, nemôžu si byť istí, že nebudú mať vred na žalúdku alebo na dvanástniku.

Pri liečbe vredovej choroby sa okrem vredu venuje mimoriadna pozor­nosť postihnutému. Dôležitou zložkou liečby je najmä pokojné prostre­die a upokojujúce lieky, liečivá znižujúce produkciu a neutralizujúce ža­lúdočnú kyselinu.

Veľký význam v liečbe pripadá aj stravovaniu. Diéta chorých sa v uplynulých desaťročiach mnohokrát zmenila. Napriek tomu však zá­sada: „Jesť často, ale málo“ ostala jej základom aj naďalej.

Liečebná výživa pri akútnom vrede sa skladá z mlieka, šľahačky, va­jec, ryže, krupice, krémových polievok, suchárov, keksov, tvarohu a pod. Treba jesť každé dve hodiny alebo aj častejšie. Vysilený a schudnutý chorý nikdy nesmie hladovať, dokonca má jesť stravu s vyššou kaloric­kou hodnotou, ako je norma. Aj pri posteli má mať poruke keks, staršie pečivo a mlieko a zakaždým, keď sa v noci zobudí (či už na bolesť alebo aj bez nej), má si trochu zajesť.

Keď sa po niekoľkodňovej; diéte a liečbe bolesť pominie, počet jedál postupne znižujeme a jedálny lístok rozširujeme a obohacujeme. Diétu možno doplniť bielym chlebom, žemľou, maslom a zemiakovým pyré, mrkvou, zeleným hráškom, ryžovým nákypom, pudingom, varenou ry­bou, mletým a sekaným mäsom, varenou hydinou, pečenými zemiakmi, mladou čerstvou zeleninou, fazuľkou, piškótami, jemnými rezancami, dusenými jablkami, krémovým syrom ap. Aj pri tejto diéte, tak ako pri každej diéte, treba dbať najmä na to, aby chorý dostal nielen dennú kalo­rickú hodnotu, ale aj potrebné množstvo bielkovín a vitamínov. V prvých štyroch týždňoch sa prísne zakazuje pitie alkoholických nápojov a kávy, ako aj fajčenie, pretože zvyšujú produkciu žalúdočnej kyseliny.

Človek, ktorý sa vyliečil zo žalúdočného alebo dvanástnikového vredu, v období bez ťažkostí nepotrebuje nijakú diétu. Postupne sa môže pokúsiť jesť chudé bravčové a hovädzie mäso a niektoré ďalšie potraviny. Silné koreniny, ako papriku, čierne korenie, cesnak, chren a horčicu však od­porúčame vynechať zo stravy úplne a navždy. Má jesť 5-krát denne. Pokiaľ je to možné, má sa zrieknuť fajčenia aj po vyliečení, ba navždy.

Je dobré, ak chorý i jeho príbuzní poznajú komplikácie, príp. násled­ky vredovej choroby.

Najčastejšie z nich je krvácanie. Jeho príznakom je vracanie krvi, ale častejšie smolovitá stolica. Chorého krvácajúceho zo žalúdočného vredu treba okamžite dopraviť do nemocnice. Iba tam je možnosť nahradiť stra­tu krvi nebezpečnú životu, príp. postihnutého operovať. Ak vred krváca len trochu, krvácanie sa viditeľne neprejaví. Takéto utajené krvácanie možno zistiť len laboratórne zo stolice. Málokrvnosť, ktorá vznikne z chronického krvácania, lieči sa podávaním železa.

Okrem krvácania môže život ohroziť aj prederavenie vredu a nasledu­júci zápal pobrušnice. Na túto možnosť treba myslieť vtedy, keď chorý s vredom pociťuje prudké, priam neznesiteľné pichľavé bolesti v bruchu, odlišujúce sa od bolesti z vredu. Túto bolesť môže sprevádzať čkanie, vracanie, horúčka a celková slabosť. Aj takéhoto chorého treba čo naj­rýchlejšie dopraviť na chirurgické oddelenie nemocnice.

Treťou menej akútnou, ale rovnako život ohrozujúcou komplikáciou je jazvovité zúženie ako následok vredu. Miestom zúženia je najčastejšie miesto prechodu žalúdka do dvanástnika, pylorus. Zúženie sa vytvára postupne. Ak dosiahne taký stupeň, že obsah žalúdka sa nedostane do čreva, hrozí životu nebezpečná podvýživa a strata tekutín. [Stratu teku­tín vyvoláva časté a nadmerné vracanie ako dôsledok zúženia. Vývratky neobsahujú len potraviny nachádzajúce sa v žalúdku, ale aj značné množ­stvo žalúdočnej šťavy.) Aj v takomto prípade je bezpodmienečne potreb­né liečenie v nemocnici. Strata tekutín sa nahradí a zúženie sa odstráni chirurgicky.

Často je problémom, či žalúdočný vred liečiť liekmi, teda konzervatív­ne, alebo radikálne, chirurgickým zákrokom. Pretože vredová choroba okrem uvedených komplikácií nie je vlastne ochorením nebezpečným životu, o prípadnom zákroku spolurozhoduje aj sám chorý. Preto je dobre, ak je informovaný o možnostiach a svojich vyhliadkach do budúc­nosti. Chorý pod vplyvom prudkých bolestí nemá súriť alebo dožadovať sa zákroku za každú cenu. Ak je však zákrok nevyhnutný, nemá neopodstatnenou tvrdohlavosťou zbytočne sťažovať rozhodnutie lekárov a brániť sa zákroku.

Je nesporné, že chirurgický zákrok nie je ideálnym liečebným pro­striedkom, veď sa musia odstrániť dve tretiny žalúdka. Pravda, väčšina chorých po zákroku už nemá nijaké problémy, u niektorých sa však choroba môže vrátiť a obnoviť. Lekári sa práve preto pre zákrok rozhodnú až vtedy, keď iná liečba (napr. diéta alebo pobyt v sanatóriu) nemala úspech. Zákroku sa nemožno vyhnúť, ak sa prederavil vred alebo ak sa utvorilo jazvovité zúženie. Lekár sa rozhodne pre zákrok u človeka po päťdesiatke ľahšie ako u mladého človeka. Jeho, najmä ak sa uňho objavili ešte len príznaky vredu, lekár musí od chirurgického zákroku odhovárať, a to aj vtedy, ak sa ho chorý v nádeji na rýchle vyliečenie silou-mocou domáha. Najrozumnejšie teda je, ak chorý celý problém, „zákrok alebo nie zákrok“, zverí na uváženie ošetrujúcemu lekárovi a chirurgovi. Oni posúdia, či operácia vredu neskrýva v sebe väčšie rizi­ko, lebo brušnú dutinu predsa len nemožno ľubovoľne otvárať a zašívať.

Vredu vo všeobecnosti nemožno predísť. Ak však budeme vychovávať všestranne vyrovnaných ľudí, urobíme veľa pre zabránenie vzniku vredu. Usilujme sa -preto zabezpečiť deťom šťastné rodinné ovzdušie a bezsta­rostné a nepreťažujúce školské prostredie. Takto im nevytvoríme len dobré predpoklady telesného a duševného vývoja, ale vyzbrojíme ich aj odolnosťou proti mnohým chorobám, medzi nimi najmä oproti vredovej chorobe a vysokému krvnému tlaku.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Žalúdočný a dvanástnikový vred

  1. Jesť viac krát za deň a menšie porcie áno, ale každé 2 hod a mať pri posteli keksíky, biely chleba a jesť aj počas noci pri zobudení?! To je dobré leda tak, keď chcete mať o pár rokov prediabetes a zvýšený cholesterol… K vlastnému zdraviu by sme sa nemali stavať laxne. Na žalúdok je účinná MASTICHA (navyše prírodná bez vedľajších účinkov). Odstraňuje žalúdočnú baktériu Hp, čo je skutočná príčina vredových ochorení… píšu o tom mnohé vedecké štúdie. Odporúčam naštudovať si. 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *