Zápaly hrtana

Akútny zápal hrtana – akútna laryngitída

Je to častá choroba sliznice hrtana a obyčajne vzniká buď zo zápalu nosohltana (zostupná forma), alebo zo zápalu priedušnice a priedušiek (vzostupná forma). Príčinou býva in­fekcia, inokedy vznikne pri nadmer­nej hlasovej námahe (učitelia, reční­ci), najmä v hygienicky nevhodnom prostredí. Vyskytuje sa častejšie v prechodnom období (jeseň, jar), hlavne za sychravého počasia. Zápal charakterizuje chripot (dysfónia) alebo až úplná strata hlasu (afónia), suchosť v krku alebo pálenie a kašeľ. Choroba nie je nebezpečná; pri dodr­žaní zásad liečby sa chorý do dvoch týždňov vylieči.zapaly-hrtana

Liečba: Zásadnou podmienkou je hlasový pokoj, nefajčiť a nepiť lieho­viny! Vdychovaný vzduch má byť čistý, neprehriaty, nasýtený vodnými parami. Dobre pôsobia inhalácie mi­nerálnych vôd (Vincentka) a teplo na krk (elektrický vankúš). Dôležitý je dostatočný prívod tekutín. Kašeľ tre­ba mierniť liekmi.

Podhlasivkový zápal hrtana

Nebezpečný je zápal sliznice a podsliznicového tkaniva pod hlasivkami (subglotická laryngitfda), lebo pri rozmernejšom opuchu zúži podhlasivkový priestor a spôsobí náhle dusenie obyčajne v noci (najmä u detí). Chorý má horúčku a štekavo kašle.

Tracheobronchiálny zápal u detí

U malých detí (vo veku do dvoch rokov) býva veľmi nebezpečný zápal sliznice dolných dýchacích ciest s tvorbou príškvarov, ktoré zužujú dýchacie cesty, prípadne ich môžu aj upchať a chorého udusiť. Choroba sa začína vysokou teplotou a kašľom, pričom sa zhoršené dýchanie rýchlo mení na dusenie. Pri oneskorenej pomoci môže choroba zapríčiniť smrť (pri prudkom zápale už do 24 hodín).

Liečba oboch typov zápalov je nemocničná.

Chronický zápal hrtana – chronická laryngitída

Jeho vznik podporujú najmä von­kajšie faktory, napríklad prach a dym, rozličné priemyselné exhaláty, no nezriedka aj nesprávna hlasová tech­nika. Príčinou zápalu sliznice hrtana často býva zápal v prínosových duti­nách alebo v priedušnici a prieduš­kách. Zapálená sliznica hrtana sa prekrví, hlasivky mierne zhrubnú. Chorý má chripľavý hlas a kašeľ.

Liečba: Predovšetkým treba od­strániť všetky dráždidlá a uplatňovať hlasovú hygienu podľa pokynov foniatra.

Spevácky uzlík

Je to malý výrastok na jednej hla­sivke alebo aj na oboch, obyčajne v ich prednej tretine.

Chorý zachrípne a nemôže spievať.

Liečba: Po odstránení uzlíka (cez ústa – pomocou klieštikov) sa hlas rýchlo upraví.

Prevencia: Správna hlasová technika usmerňovaná foniatrom (najmä po chirurgickom odstránení uhlíka).

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *