Žlčník

Žlčník (vesica fellea) je hruškovité pretiahnutý vačok obrátený dnom dopredu. Dotýka sa prednej steny brušnej dutiny uprostred pod pravým rebrovým oblúkom. zlcnikKapacita žlčníka je asi 50 ml.

V skutočnosti však vie spracovať oveľa väčšie množstvo žlče, pretože pretekajúcu žlč zahusťuje až na desatinu pôvodného objemu. Zúženým koncom smeruje dorzálne k vrátam pečene a prechádza do vývodu žlčníka, ktorý nadväzuje na žlčovod. Žlčník je skutočnou nádržou žlče, ktorá sa nepretržite tvorí v pečeni, ale do dva­nástnika priteká len pri spracúvaní potravy, najmä tukov. Vyprázdňuje sa stiahnutím hladkej svaloviny, ktorá je rozložená v stenách žlčníka, za súčasného uvoľnenia kruhového zvierača na väčšej bradavke dvanástnika.

Žlčník sa vyprázdňuje na podnety nervové (podmienené a nepodmienené reflexy) a humorálne. Produkty trávenia v tenkom čreve podmieňujú tvorbu cholecystokinínu, ktorý sa krvou dostane do žlčníka a vyvolá vytekanie žlče do dva­nástnika.

Žlč

Žlč je pomerne väzká tekutina zlatožltej farby, horkej chuti, zá­saditej reakcie (pH = 8). Za deň sa jej utvorí asi 1 liter. Je produk­tom pečeňových buniek; tvorí sa nepretržite. Odteká žlčovými vý­vodmi najprv do žlčníka, kde sa vstrebávaním vody veľmi zahus­ťuje. Žlčníková žlč je preto tmavá a hustejšia, pečeňová je riedka a svetlá. Vyprázdňovanie žlčníka podporuje najmä potrava bohatá na tuky, smotana, žĺtky a oleje, ale aj štiepne produkty bielkovín.

Žlč obsahuje okrem vody a mucínu tri ďalšie dôležité zložky: žlčové farbivá, soli žlčových kyselín a niektoré anorganické soli.

Žlčové farbivá predstavuje červený bilirubín a zelený biliverdín. Tvoria sa v pečeňových bunkách z hemoglobínu roz­padnutých červených krviniek. Opotrebované červené krvinky sa rozpadávajú v slezine. Ich železitá zložka sa použije opätovne na tvorbu nových červených krviniek, ostatnú farebnú časť hemoglo­bínu dopravuje vrátnicová žila do pečene, kde sa chemicky pre­mení na uvedené farbivá. Žlčové farbivá sa môžu tvoriť i mimo pečene. Sú to odpadové produkty, ktoré pečeň vylučuje do čreva. V čreve sa premieňajú na sterkobilín, ktorý sfarbuje stolicu na žlto. Malá časť sa vylučuje močom vo forme urobilínu.

Soli žlčových kyselín alebo žlčany sú najdôležitejšie súčasti žlče. Zúčastňujú sa najmä na trávení tukov, lebo aktivujú pankreatickú lipázu. Jej účinok zvyšujú aj tým, že rozptyľujú tuky na jemné kvapôčky. Tieto soli sú potrebné na vstrebávanie mastných kyse­lín, ktoré prevádzajú cez črevnú stenu. Po upchatí žlčových ciest dve tretiny tukov odchádzajú stolicou nevyužité. Soli žlčových ky­selín pomáhajú neutralizovať črevný obsah a sú dôležité pre vstre­bávanie vitamínov rozpustných v tukoch (A, D, E, K). Zvyšujú črevnú peristaltiku a urýchľujú transport črevného obsahu. Vstre­bávajú sa sliznicou tenkého čreva do krvného obehu, idú opätovne do pečene a tu podporujú tvorbu žlče.

Záverom možno povedať, že žlč, hoci neobsahuje nijaké enzý­my, je pre trávenie a vstrebávanie tukov veľmi dôležitá. Okrem toho sa uplatňuje ako exkrét, lebo odvádza z organizmu niektoré nepotrebné, škodlivé i jedovaté látky.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *