Zrak v starobe

Vo vyššom veku niekedy ako ná­sledok stareckých zmien na mihalniciach a porúch v odtoku sĺz vzniká slzenie. Je nepríjemné a môže sa stať príčinou ďalších zmien na koži mihalníc, opaku­júcich sa zápalov spojoviek a pod. zrak-v-starobeTento problém vyrieši jednoduchá operácia.

Častejšie sa vyskytuje pomalé strácanie zraku. Príčin je niekoľko. Často ide o sivý zákal, teda o zakalenie šošovky. Aj tu niekedy pomôže operácia: šošovka sa operatívne vyberie, chorý dostane pomerne veľmi silné okuliare, ktoré ju nahradia, a všetko je zasa v po­riadku. Ak nejde zároveň o iné ochorenie oka, táto operácia je dnes úspešná v každom prípade. Omnoho zákernejší je zelený zákal; keď sa trvalé nelieči, vedie k oslepnutiu.

Pomalému zhoršovaniu zraku musíme venovať vždy pozornosť. V nijakom prípade nečakajme a nespolie­hajme sa na to, že nás nič nebolí, že jedným okom ešte vidíme. Neskorá návšteva lekára už nemusí priniesť kladný výsledok. To platí aj o chorobách sietnice a zrakového nervu, ktoré tiež môžu zapríčiniť pomalú stratu zraku. Nádej na úspech môže mať len včasné liečenie, a preto neodkladajme poradu s lekárom.

Niekedy sa stane, že starý človek prestane náhle vidieť jedným okom; nič ho nebolí a neodborník na vonkajšom vzhľade oka nič nespozná. Čaká sa, že to samo prejde. Môže však ísť o veľmi vážnu poruchu zväčša cievneho pôvodu, ktorá vyžaduje okamžité liečenie; inak môže byť neskoro.

Na očné ochorenia má vplyv kultúrna a hospodárska úroveň a hygienické pomery. Tam, kde sú na vysokej úrovni, nevyskytuje sa trachóm, infekčné ochorenie spojoviek, ktoré bolo a často ešte je metlou a príčinou slepoty. Strácajú sa aj iné choroby zavinené zlou výži­vou a nedostatočnou hygienickou starostlivosťou. Nové lieky pomohli vyliečiť choroby, ešte nedávno považované za nevyliečiteľné. Mnohé chyby, choroby a ich následky sa dajú napraviť operáciou. Operačná technika sa rozvíja k väčšej dokonalosti a výkon sa stáva bezpečnejším. Často však nenahradia to, čo sa v jemných zrakových ústrojoch poškodilo a zničilo. Preto je stále najdôležitejšie očným chorobám a úra­zom predchádzať.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *