Zúženie dvojcípej chlopne – stenóza mitrálnej chlopne

Definícia a charakteristika: Mitrálna stenóza je chlopňová chyba cha­rakterizovaná rôzne pokročilým zmenšením (zúžením) plochy ústia dvojcí­pej chlopne. Má vážne hemodynamické následky a charakteristický klinic­ký obraz.

Etiopatogenéza: Mitrálna stenóza má prakticky vždy reumatický pôvod. Podstatou stenózy je chorobné spojenie okrajov chlopní väzivom. Ich cípy zrastajú, skracujú sa šľachové struny chlopne a chlopňa môže kalcifikovať. Ľavá srdcová predsieň je pri mitrálnej stenóze dilatovaná (rozšírená) a tvoria sa v nej často tromby. Zaťaženie ľavej predsiene vyvoláva zmeny pľúcneho obehu. Nastáva stáza krvi v pľúcach a druhotne je zaťažená pra­vá komora.

Klinický obraz: Mitrálna stenóza sa prejavuje dýchavicou, často hemoptýzou, embóliou do tepien veľkého obehu. Zdrojom embolov je trom­bóza v ľavej predsieni. V tvári chorých s mitrálnou stenózou možno pozo­rovať začervenanie s cyanotickým nádychom a cyanózou pier (mitrálna tvár – facies mitralis). Mitrálnu stenózu často sprevádza fibrilácia pred­siení. Vážnou komplikáciou je zlyhanie srdca.

Rozpoznanie mitrálnej stenózy sa opiera o fyzikálny nález (posluch), röntgenový dôkaz zmeneného tvaru srdca, predovšetkým však o echokardio-grafické vyšetrenie.

Komplexná liečba: Chorí s funkčne nevýznamnou mitrálnou stenózou sú zvyčajne bez ťažkostí a nemusia dodržiavať osobitný režim. Majú sa len vyvarovať zaťaženiu pri mimoriadne námahových výkonoch.

Pri ťažkých formách je nevyhnutné obmedziť telesnú aktivitu, ordinovať neslanú diétu, liečiť nastupujúcu srdcovú nedostatočnosť a fibriláciu predsiení. Ak sa dokáže trombóza v ľavej predsieni, chorý dlhodobo užíva antikoagulačnú liečbu. U niektorých chorých sa stenóza upravuje chirur­gicky, a to buď rozrušením zrastov (komisurotómia, balóniková valvulotó- mia), alebo náhradnou umelou chlopňou.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *